|

EGU-sporet på FGU skal styrkes!

Kun 6 pct. af eleverne på FGU går på EGU-sporet. Det er markant færre end de 11 pct., der var forventet ved etableringen af FGU. Det vil vi i FGU Danmark gøre noget ved, og vi anbefaler derfor fem indsatser/tiltag, som kan være med til at understøtte EGU-sporet til glæde for de unge.

Læs mere
|

FGU-institutionerne har haft stort fokus på individuel kontakt til eleverne og struktur i hverdagen under nedlukningen i foråret 2020

Sidste års nedlukning af FGU har haft negativ betydning for mange af elevernes oplevede læringsudbytte og trivsel. Samtidig har nedlukningen sat skub i den digitale udvikling på FGU-skolerne og understreget, at struktur i hverdagen er vigtig for eleverne. Det viser en ny undersøgelse af Danmarks Evalueringsinstitut om erfaringerne med nødundervisningen som følge af Corona-nedlukningen i foråret og sommeren 2020.

Læs mere