Udvalg

FGU Danmark har tre faste udvalg nedsat af FGU Danmarks bestyrelse.

Udvalgene drøfter og udarbejder fx forslag til politikker og tager initiativer til forskellige tiltag med fokus på henholdsvis generelle institutionsforhold, pædagogisk og didaktik og generelle uddannelsesforhold.