Om os

Sekretariatet

De tre spor

AGU

Den almene grunduddannelse (agu) indeholder praksisrettet undervisning i de almene fag.

PGU

Produktionsgrunduddannelsen (pgu) er bygget op omkring et fagligt tema med værkstedsundervisning, hvoraf 2/3 af undervisningen er produktion og 1/3 er teori.

EGU

Erhvervsgrunduddannelsen (egu) henvender sig den unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en erhvervsuddannelse.