Sekretariatet

Sekretariatet understøtter FGU Danmarks bestyrelse og Direktør- og Rektorkollegium og foreningens interessevaretagelse.

Kontakt sekretariatet

FGU Danmark

Ny Vestergade 17, 2. sal

1471 København K

E-mail: fgu@fgu.dk

FGU Videnscenter