Sekretariatet

Sekretariatet understøtter FGU Danmarks bestyrelse og Direktør- og Rektorkollegium og foreningens interessevaretagelse.