Bestyrelsen

FGU Danmarks bestyrelse består af 14 medlemmer, der alle sidder i en bestyrelse på en FGU-institution.

Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer kommunerne, arbejdsmarkedets parter, institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt medarbejdere på FGU-institutionerne.

Formand: Henrik Hvidesten

Næstformænd: Palle Langkjær (1. næstformand) og Morten Hartvig Jacobsen (2. næstformand)

Referater af FGU Danmarks bestyrelsesmøder