Bestyrelsen

FGU Danmarks bestyrelse består af 12 medlemmer, der alle sidder i en bestyrelse på en FGU-institution.

Bestyrelsesmedlemmener repræsenterer medlemmerne kommunerne, arbejdsmarkedets parter, institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt medarbejdere på FGU-institutionerne.

Formand: Henrik Hvidesten

Næstformænd: Palle Langkjær (1. næstformand) og Søren Slotsaa (2. næstformand)

Referater af FGU Danmarks bestyrelsesmøder