Bestyrelsen

FGU Danmarks bestyrelse består af 12 medlemmer, der alle sidder i en bestyrelse på en FGU-institution.

Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer kommunerne, arbejdsmarkedets parter, institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt medarbejdere på FGU-institutionerne.

Formand: Henrik Hvidesten

Næstformænd: Palle Langkjær (1. næstformand) og Morten Hartvig Jacobsen (2. næstformand)

 • FGU Midt- og Østsjælland

  Henrik Hvidesten

  Formand. Kommunal repræsentant

 • FGU Sydøstjylland

  Palle Langkjær

  1. næstformand. Repræsentant for arbejdstagerne

 • FGU Østjylland

  Morten Hartvig Jacobsen

  2. næstformand. Repræsentant for arbejdsgiverne

 • FGU Hovedstaden

  Lone Loklindt

  Kommunal repræsentant

 • FGU Skolen Øst

  Michael Brandt

  Repræsentant for arbejdsgiverne

 • FGU Himmerland

  Edin Hajder

  Kommunal repræsentant

 • FGU Fyn

  Mogens Mulle Johansen

  Kommunal repræsentant

 • FGU Aarhus

  Esben Kullberg

  Kommunal repræsentant

 • FGU Nord

  Carsten Enevoldsen

  Repræsentant for arbejdstagerne

 • FGU Vendsyssel

  A. Neill Jacobsen

  Repræsentant for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

 • FGU Østjylland

  Henrik Mikkelsen

  Medarbejderrepræsentant

 • FGU Nordsjælland

  Tanja Rud Gerts

  Medarbejderrepræsentant

 • FGU Vestegnen

  Hanne Fischer

  Direktør. Tilforordnet fra Direktør- og Rektorkollegiet uden stemmeret.

 • FGU Hovedstaden

  Lone Hansen

  Rektor. Tilforordnet fra Direktør- og Rektorkollegiet uden stemmeret.

Referater af FGU Danmarks bestyrelsesmøder