Om FGU Danmark

FGU Danmark er samarbejds- og interesseorganisation for FGU-institutionerne.

FGU Danmark er en fælles forening for FGU-institutionernes bestyrelser og direktører/rektorer.

FGU Danmark arbejder for at styrke FGU-institutionerne som en samarbejdende sektor, der medvirker til at sikre et nationalt og lokalt sammenhængende uddannelsessystem, der er målrettet de unge, som skal forberedes til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. FGU Danmark er også det forum, hvor FGU-bestyrelser- og direktører/rektorer kan drøfte fælles problemstillinger, tage fælles initiativer og repræsentere sig samlet i forhold til samarbejdspartnere, aftagere, politikere, ministerier mv.

FGU Danmark har en bestyrelse, der består af 17 medlemmer, der alle sidder i en bestyrelse på en FGU-institution og et Direktør- og Rektorkollegium, der består af alle direktørerne/rektorerne på de 27 FGU-institutioner. FGU Danmark har derfor et formandskab på fem personer, der består af formand og to næstformænd for bestyrelsen og formand og næstformand for Direktør- og Rektorkollegiet.

Her kan du læse foreningens vedtægter