NETVÆRK FOR LEDERE MED PÆDAGOGISK ANSVAR

FGU-INSTITUTIONERNES LEDERE MED PÆDAGOGISK ANSVAR INDGÅR I REGIONALE NETVÆRK

OM NETVÆRK FOR PÆDAGOGISKE LEDERE

FGU-institutionernes ledere med pædagogisk ansvar er inddelt i fem regionale netværk.

Der er udpeget 1-2 tovholdere for hvert netværk, som koordinerer arbejdet i netværkene i samarbejde med FGU Danmark.

I netværkene arbejder lederne med at udvikle og afprøve metoder og understøttende materialer og tiltag i forhold til de 15 didaktiske principper for FGU.

Netværkene fungerer som bindeled til netværkene blandt medarbejderne.

NETVÆRKENE SKAL

Netværkene skal bidrage til:

 • Fælles videnudvikling på tværs af FGU-sektoren med afsæt i de 15 didaktiske principper for FGU
 • Sikring af et ledelsesmæssigt ejerskab til udviklingen af FGU
 • Udviklingen af en fælles FGU-professionsidentitet
 • Behandling, udvikling og omsætning af viden om FGU i et frem- og tilbageløb mellem netværk for ledere og medarbejdere
 • Rum til refleksion og gentænkning af egen og andres praksis
 • Udarbejdelse og afprøvning af konkrete praksisrettede materialer, som kan understøtte institutionernes arbejde
 • Ejerskab og relevant for den enkelte og fællesskabet
 • Oplæg til udviklingsindsatser med afsæt i gode erfaringer og eksempler
 • Forankring af arbejdet på FGU-institutionerne

TIDSPLAN

Arbejdet i netværkene blev kickstartet med et virtuelt og fysisk møde på tværs af alle ledere med pædagogisk ansvar på FGU-institutionerne i februar og marts 2023.

Det første møde i hvert netværk afholdes i efteråret 2023. Netværkene mødes hvert år i foråret og efteråret.

TOVHOLDERE FOR NETVÆRK FOR PÆDAGOGISKE LEDERE

 • Skoleleder FGU Nordvest

  Lene Hedver

  LÆRINGSCIRKEL 1 – NORDJYLLAND

  • Skoleleder FGU Sydøstjylland

   Kim Fallentin

   LÆRINGSCIRKEL 2 – MIDTJYLLAND

   • Skoleleder FGU Syd- og Midtfyn

    Charlotte Løkke

    LÆRINGSCIRKEL 3 – SYDDANMARK

    • Afdelingschef FGU Midt- og Østsjælland

     Sarah Macdonald Arnskov

     LÆRINGSCIRKEL 4 – SJÆLLAND

     • Afdelingschef FGU Midt- og Østsjælland

      Maja Larsen

      LÆRINGSCIRKEL 4 – SJÆLLAND

      • Vicerektor FGU Øresund

       Trine Philips

       LÆRINGSCIRKEL 5 – HOVEDSTADEN

       VIDENSCENTER FOR FGU

       NETVÆRK FOR MEDARBEJDERE