OM VIDENSCENTER FOR FGU

VIDENSCENTER FOR FGU UNDERSTØTTER VIDENSDELING OG UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE FGU-INSTITUTIONER

HVAD ER VIDENSCENTER FOR FGU?

Videnscenter for FGU er etableret af FGU Danmark. Videnscentret skal understøtte udvikling og forankring af pædagogikken på FGU.

Videnscentrets arbejde skal understøtte opfyldelsen af formålet med FGU og intentionen om, at FGU skal være hovedvejen for de unge, der har brug for en anden vej mod uddannelse og job. Omdrejningspunktet er en skoleform med en særlig praksispædagogik, et inkluderende læringsmiljø, et tæt samarbejde om kædeansvaret samt stærke professionelle miljøer helt tæt på de unge.

Videnscenteret består af:

  • Netværk for ledere med pædagogisk ansvar
  • Netværk for medarbejdere
  • FGU festival
  • Udviklingsprojekter, vidensindsamling og analyse
  • Videndeling

VIDENSCENTER FOR FGU SKAL

  • Understøtte opbygningen af en fælles FGU-professionsidentitet
  • Bistå FGU-institutionerne i det løbende kvalitetsløft og FGUs pædagogiske tilgang
  • Understøtte systematisk videndeling på tværs af FGU-sektoren
  • Igangsætte udviklingsprojekter og initiativer
  • Løbende omsætning af ny forskning og viden samt nye lov- og regelændringer mv.

KONTAKT VIDENSCENTER FOR FGU