Styregruppe og Advisory Board

Videnscenter for FGU har en styregruppe og et Advisory Board, som understøtter arbejdet i videnscenteret.

Styregruppe

Styregruppen skal understøtte, sætte retning for og prioritere videnscenterets opgaver.

Styregruppen består af tre repræsentanter for FGU-institutionernes direktører/rektorer og tre pædagogiske ledere samt en repræsentant for Foreningen til fremme af praksislæring samt to suppleanter.

Medlemmerne af styregruppen er:

 • Ene Wolfsberg, direktør for FGU Syd- og Midtfyn og formand for FGU Danmarks pædagogiske udvalg
 • Janne Mylin, direktør for FGU Midt-Vest
 • Michael Bjergsø, direktør for FGU Syd- og Vestsjælland og rep. for Forening til fremme af praksislæring
 • Michael Edsen-Johansen, pædagogisk leder på FGU Fyn
 • Niels Bjørnø, direktør for FGU Sydøstjylland
 • Per Jensen, vicedirektør på FGU Trekanten
 • Rikke Krog, pædagogisk leder på FGU Østjylland
 • Jesper Callesen, pædagogisk leder på FGU Vest, suppleant
 • Søren Elnebo Lau, direktør for FGU Skolen Øst, supplerant

Advisory Board

Advisory Boardet skal rådgive videnscenteret i forhold til erfaringer, viden og tendnser i relation til FGU-området og samarbejdet mellem FGU, kommuner, grundskoler, ungdomsuddannelser, virksomheder, civilsamfund mv. og fungere som en uvildig sparringspartner for videnscenteret.

Rådgivningen rettes mod styregruppen.

Medlemmerne af Advisory Boardet er:

 • Camilla Hutters, leder af Nationalt Center for Erhvervspædagogik
 • Christina Barfoed-Høj, direktør i Danmarks Evalueringsinstitut
 • Gert Møller, formand for Forening til fremme af praksislæring
 • Lene Tanggaard, professor og forsker i kreativitet og læring
 • Noemi Katznelson, centerleder i Center for Ungdomsforskning
 • Ole Heinager, adm. direktør for NEXT
 • Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA