FGU-institutionerne

Der er 27 FGU-institutioner, der samlet dækker over 85 skoler fordelt ud over hele Danmark.

Hver af de 27 FGU-institutioner har et geografisk dækningsområde bestående af 1-7 kommuner.

De 27 FGU-institutioner er statsfinansierede selvejende institutioner. Kommunen betaler 65 pct., mens staten betaler 35 pct. af de faktiske udgifter.

Find institutionerne

Hvad er baggrunden for FGU?