Fakta om eleverne

Målgruppen for FGU er unge under 25 år, der af forskellige personlige, sociale eller faglige årsager ikke er gået den lige vej mod ungdomsuddannelse eller job.

Ifølge tal fra kommunerne startede der cirka 13.000 elever på FGU, da uddannelsen åbnede den 1. august 2019.

Hvem er i målgruppen for FGU?

  • Unge under 25 år
  • Unge, der er udenfor arbejdsmarkedet eller som er beskæftiget mindre end 20 timer pr. uge
  • Unge, der ikke har gennemført en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse
  • Unge, der ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse
  • Unge, der har behov for en særlig forberedende indsats for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse eller komme i beskæftigelse
  • Unge, der vurderes at kunne opnå personlig, social og/eller faglig progression på FGU.