Viden om FGU

Her kan du finde et overblik over relevant lovgivning, viden og materialer om FGU.

Hvad er forberedende grunduddannelse?