Direktør- og Rektorkollegiet

Direktør- og Rektorkollegiet består af direktørerne og rektorerne fra de 27 FGU-institutioner.

Formand: Hanne Fischer, direktør ved FGU Vestegnen

Næstformand: Brian Vittrup, direktør ved FGU Kolding & Vejen

FGU-institutionerne og deres dækningsområder