Direktør- og Rektorkollegiet

Direktør- og Rektorkollegiet består af direktørerne og rektorerne fra de 27 FGU-institutioner.

Formand: Hanne Fischer, direktør ved FGU Vestegnen

Næstformand: Lone Hansen, rektor ved FGU Hovedstaden

FGU-institutionerne og deres dækningsområder