Reformen

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er etableret på baggrund af den politiske aftale “Bedre veje til uddannelse og job“, som blev vedtaget i oktober 2017.

Forud for den politiske aftale havde regeringen udsendt et udspil, som tog udgangspunkt i en række anbefalinger fra Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse. Herunder kan du læse mere om reformelementerne og baggrunden for FGU-aftalen.

Reformelementerne

Kommunal ungeindsats

Som del af reformen fik kommunerne det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Det gælder alle unge under 25 år, indtil de har gennemført en ungdomsuddannelse eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I den forbindelse skal alle kommuner koordinere en samlet kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse. En del af den kommunale ungeindsats’ opgaver er at vurdere, om unge tilhører målgruppen for FGU.

Ny uddannelsespolitisk målsætning

Med FGU-reformen blev der sat en ny uddannelsespolitisk målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.
Det betyder, at:
I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en uddannelse
I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked være halveret
Alle unge under 25 år, der hverkan er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.