De tre spor

Forberedende Grunduddannelse består af basis og tre spor: almen grunduddannelse (agu), produktionsgrunduddannelse (pgu) og erhvervsgrunduddannelse (egu).

Almen Grunduddannelse (agu)

Den almene grunduddannelse (agu) henvender sig til unge, der gerne vil have adgang til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Agu indeholder praksisrettet undervisning i almene fag. På agu skal den unge deltage i undervisning i dansk, matematik og enten identitet og medborgerskab eller PASE (privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære, erhvervslære) og et valgfrit fag.

Der er normalt optage på agu to gange om året. Der er løbende optag på basis.

Produktionsgrunduddannelsen (pgu)

Produktionsgrunduddannelsen (pgu) henvender sig til unge, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse eller komme i ufaglært beskæftigelse.

Pgu er bygget op omkring et fagligt tema med værkstedsundervisning, hvoraf 2/3 af undervisningen er produktion og 1/3 er teori. På pgu skal den unge deltage i dansk, matematik, PASE og undervisning i et fagligt tema. Den unge har derudover mulighed for valgfag.

Der er normalt optag på pgu to gange om året. Der er løbende optag på basis.

Erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Erhvervsgrunduddannelsen (egu) henvender sig til unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en erhvervsuddannelse.

Egu er aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed. Det er den kommunale ungeindsats (KUI), der aftaler praktikforløbet med en virksomhed og den unge. Ved siden af praktikforløbet deltager den unge i skoleforløb med undervisning i et fagligt tema og i fag, der er relevante for praktikken. Forløbet på egu er fordelt med 2/3 praktik og 1/3 teori.

Der er mulighed for optag på egu hele året, når KUI har fundet en praktikplads i samarbejde med den unge.

Basis

Basis er indgangen for de unge, som begynder på et tidspunkt uden for de to årlige optag på sporene, eller som ifølge deres uddannelsesplan har brug for et kortere forløb. Der er løbende optag på basis.

For de fleste unge vil basis være en introduktion til det uddannelsesspor, som den unge efterfølgende skal starte på. Det faglige indhold på basis omfatter derfor undervisning, der er relevant for det efterfølgende spor.

Der er ingen begrænsning for, hvor længe et forløb på basis kan vare.

Erhvervstræning

I op til to uger ad gangen og højst fire uger pr. halve år kan en elev deltage i erhvervstræning, hvor eleven gennem deltagelse i en virksomheds arbejdsopgaver får erfaringer, der styrker og kvalificerer elevens valg af uddannelse og erhverv.

Erhvervstræning må ikke indebære, at eleven bidrager til virksomhedens produktion.

Kombinationsforløb

Uddannelsessporene kan tilrettelægges med kombinationsforløb. Kombinationsforløb giver mulighed for, at eleven kan modtage undervisning på fx en erhvervsskole eller et gymnasium, hvor der undervises i kompetencegivende elementer fra ungdomsuddannelse og arbejdsmarkedsuddannelser. På egu kan kombinationsforløb indeholde ophold på folkehøjskoler.