Bestyrelsesarbejde

FGU-institutionernes bestyrelser har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionerne og de udgør dermed et centralt led i den samlede styringskæde fra politisk beslutning til implementering og realisering af politiske målsætninger i praksis.

Her kan du læse mere om bestyrelsesarbejdet på FGU-institutionerne og finde gode råd, understøttende materialer mv. til arbejdet.

Læs om:

  • Selvejende institutioner
  • Samspil med ministeriet og andre interessenter
  • Bestyrelsens ansvar og rolle
  • Bestyrelsens sammensætning og organisering
  • Direktøren/rektorens ansvar og rolle
  • Institutionslandskabet
  • Regnskab, revision og risikostyring
  • FGU Danmarks bestyrelse