Bestyrelsesbarometer 2021 tager endnu engang temperaturen på bestyrelsesarbejdet på selvejende institutioner på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Det er første gang FGU sektoren er en del af bestyrelsesbarometer, som er udarbejdet af Pluss Leadership og Tænketanken DEA i et samarbejde med Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, Danske Gymnasier, Danske HF og VUC, Danske SOSU-skoler og FGU Danmark. Det er for første gang uddannelsesforeningerne, som udgiver bestyrelsesbarometeret.

Bestyrelsesbarometeret er en surveyundersøgelse blandt bestyrelsesformænd og ledere på landets ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner. Den er gennemført tre gange, første gang i 2013, igen i 2017 og nu i 2021. Barometeret bidrager til vigtig viden omkring bestyrelsesarbejdet, både så der kan sættes spot på områder, som kræver et særligt fokus både fra bestyrelserne selv men i høj grad også Børne- og Undervisningsministeriet, som led i deres arbejde med at understøttelse af bestyrelsesarbejdet på institutionerne.

Der er i undersøgelsen spurgt ind til syv overordnede temaer, der samlet skaber et overblik over bestyrelseslandskabet på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutionerne.

De syv overordnede temaer og strukturen for barometeret er:

  • Karakteristik af bestyrelsesformænd og ledere
  • Bestyrelsernes samspil med ministeriet, kommunerne og regionerne
  • Bestyrelsernes fokus
  • Bestyrelsernes værdiskabelse
  • Bestyrelsernes kompetencebehov og -sammensætning
  • Bestyrelsernes håndtering af COVID-19
  • Muligheder og udfordringer ved selvejet og bestyrelsesmodellen

FGU Danmark vil bruge resultaterne i undersøgelsen til at understøtte forberedelsen af de bestyrelseskurser, som vil blive gennemført i maj og juni 2022 i forhold til de nye sammensatte bestyrelser, hvis funktionsperiode starter 1. maj 2022.

Bestyrelsesbarometer 2021 kan bruges som opslagsværk, og der kan henvises til, at der indledningsvist er en oversigt over hovedresultater, hvorefter man kan dykke ned i de emner og resultater, som er mest relevant for bestyrelsesarbejdet.

Som bilag til undersøgelsen er en powerpoint, hvor alle resultaterne er samlet (figurer og oversigter).

God læselyst!