|

EGU-sporet på FGU skal styrkes!

Kun 6 pct. af eleverne på FGU går på EGU-sporet. Det er markant færre end de 11 pct., der var forventet ved etableringen af FGU. Det vil vi i FGU Danmark gøre noget ved, og vi anbefaler derfor fem indsatser/tiltag, som kan være med til at understøtte EGU-sporet til glæde for de unge.

Læs mere