FGU Danmarks reviderede anbefalinger for bæredygtige FGU-institutioner 2024

Hvad skal der til for at sikre bæredygtige FGU-institutioner i forhold til elevgrundlag- og støtte, økonomi og strukturelle rammer, der understøtter stærke tilbud? Det kommer FGU Danmark med sine løsningsforslag på i en række nye og reviderede anbefalinger

I 2022 offentliggjorde FGU Danmark en række anbefalinger for at sikre bæredygtige FGU-institutioner.

Anbefalingerne blev formuleret på baggrund af et arbejde i en taskforce bestående af repræsentanter for kommunerne, arbejdsmarkedets parter, de erhvervsrettede uddannelser og FGU-institutionernes medarbejdere og direktører/rektorer, som samarbejdede om at beskrive udfordringer og løsningsforslag i forhold til de tre spørgsmål:

 1. Hvordan får Forberedende Grunduddannelse flere elever fra målgruppen?
 2. Hvordan får Forberedende Grunduddannelse en bedre økonomi?
 3. Hvordan får Forberedende Grunduddannelse strukturelle rammer, der understøtter stærke tilbud og bæredygtige institutioner, som matcher de unges behov?

FGU Danmarks reviderede anbefalinger

Siden 2022 er der sket meget og senest er der indgået en bred politisk aftale om styrket FGU i efteråret 2023, som imødekommer en del af FGU Danmarks anbefalinger.

Den politiske aftale løser dog ikke alle sektorens udfordringer, og FGU Danmark har derfor gennedsat taskforcen og revideret sine anbefalinger for at sikre et fortsat og løbende fokus på, hvordan vi understøtter FGU-sektorens arbejde med at få eleverne godt videre i uddannelse og job.

Anbefalingerne forholder sig fortsat til de tre spørgsmål med fokus på, hvad der bør ske på den korte og længere bane for at sikre bæredygtige FGU-institutioner.

Anbefalingerne er også beskrevet i en række handouts, som kort præsenterer anbefalingerne og baggrunden herfor inden for afgrænsede temaer. Du kan finde alle materialerne herunder.

FGU Danmarks anbefalinger for bæredygtige FGU-institutioner fra 2022

Baggrund for anbefalingerne

For at understøtte bæredygtige FGU-institutioner nedsatte FGU Danmark en hurtigtarbejdende
taskforce i foråret 2022 bestående af repræsentanter for kommunerne, arbejdsmarkedets parter, de erhvervsrettede uddannelser og FGU-institutionernes medarbejdere og direktører/rektorer som samarbejdede om at beskrive udfordringer og løsningsforslag i forhold til tre spørgsmål.

Taskforcen fik løbende input fra en referencegruppe bestående af repræsentanter for KL, Dansk Industri, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Modstrøm, Uddannelsesforbundet og Uddannelseslederne.

På baggrund af taskforcens arbejde formulerede FGU Danmark en række forslag og anbefalinger
til indsatser, som bør igangsættes for at understøtte, at FGU-institutionerne bliver bæredygtige
strukturelt, økonomisk og pædagogisk.

I foråret 2024 gennedsatte FGU Danmark taskforcen og har på den baggrund revideret anbefalingerne, så de afspejler den nuværende situation og lovgivningsmæssige rammer for FGU-institutionerne.

De tre spørgsmål

 • Elevgruppen: Hvordan sikres det, at FGU får flere elever i målgruppen?
 • Økonomi: Hvordan får FGU en bedre økonomi, herunder sikring af en mindre konjunkturfølsom økonomi?
 • Strukturelle rammer: Hvordan får FGU strukturelle rammer, der understøtter stærke tilbud og bæredygtige institutioner, som matcher de unges behov

FGU Danmarks taskforce 2022

Medlemmer af taskforcen:

 • Henrik Hvidesten, repræsentant for kommunerne (formand)
 • Michael Brandt, repræsentant for arbejdsgiverne
 • Carsten Enevoldsen, repræsentant for arbejdstagerne
 • A. Neil Jacobsen, repræsentant for de erhvervsrettede uddannelser
 • Henrik Mikkelsen, medarbejderrepræsentant
 • Hanne Fischer, direktør for FGU Vestegnen
 • Lone Hansen, rektor for FGU Hovedstaden
 • Kim Kabat, direktør for FGU Østjylland
 • Jesper Madsen, direktør for FGU Midt- og Østsjælland
 • Gert Møller, FGU Syd- og Vestsjælland

FGU Danmarks taskforce 2024

Medlemmer af taskforcen:

 • Brian Vittrup, direktør for FGU Kolding & Vejen
 • Carsten Enevoldsen, repræsentant for arbejdstagerne
 • Hanne Fischer, direktør for FGU Vestegnen
 • Hans Chr. Jeppesen, repræsentant for de erhvervsrettede uddannelser
 • Henrik Mikkelsen, medarbejderrepræsentant
 • Jesper Madsen, direktør for FGU Midt- og Østsjælland
 • Morten Hartvig Jakobsen, repræsentant for arbejdsgiverne
 • Uffe Jensen, repræsentant for kommunerne