Fællesskab i fokus på FGU-festival 2022

Den første FGU-festival nogensinde bød på videndeling og gode snakke, inspirerende workshops – og udsigt til politisk handling. Her får du en tour de force gennem dagen.

Den 21. april i år var flere end 1.400 ledere og medarbejdere på tværs af landets 27 FGU-institutioner samlet til en dag med fokus på FGU-faglighed, samarbejde og videndeling.

Rammen var FGU-festival 2022 på Fredericia Messecenter. Festivalen er den første af slagsen og har til formål at knytte endnu stærkere bånd mellem de mange dygtige og engagerede mennesker på FGU-institutionernes mere end 80 skoler rundt om i hele landet. Lærere, vejledere, administrative medarbejdere og ledere, der hver dag er med til at bygge et stærkt fundament for fremtiden for de unge, som ikke går den lige vej gennem livet.

FGU på rette vej

Overskriften på festivalen var ”FGU godt på vej”. Selv om der har været høj søgang i kraft af Corona og vigende elevtal siden FGU skibede ud i august 2019 er FGU godt på vej. Det påpegede formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium, Hanne Fischer. 

Vi har bygget helt nye institutioner op fra bunden. Det har været et kæmpe slid og krævet stor vilje, engagement og tålmodighed – og nej, vi erikke i mål endnu, men vi er på vej. Vi skal huske hinanden på, at FGU allerede nu bidrager stærkt til målsætningen om, at flere unge får et liv med uddannelse og job, og rustes til at være herre i eget liv”

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

sagde Hanne Fischer, da hun åbnede ballet sammen med formand for bestyrelsen i FGU Danmark, Henrik Hvidesten.

Begge formænd er enige om, at det, der nu er brug for, er politisk og økonomisk opbakning, der kan give FGU-institutionerne den nødvendige arbejdsro til at levere på reformen og få de unge til at lykkes.

Jeg vil benytte enhver lejlighed og tale til at gøre politikere og beslutningstagere opmærksom på, at der allerede foregår så meget god undervisning og så meget konkret støtte af elever på skolerne, som i høj grad hjælper de unge godt videre i uddannelse og job. Og det skyldes jer – så tak for jeres ihærdighed og jeres store indsats, som I gør hver eneste dag.

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark.

lød det fra Henrik Hvidesten til festivaldeltagerne.

Tak fra ministeren

Dagen bød på motiverende og lærerige indspark fra repræsentanter fra FGU’s egne skoler om blandt andet didaktik, forskellige fag i undervisningen, vejledning og administration.

Der var også stærke oplæg udefra. Professor i almenpsykologi Svend Brinkmann gav deltagerne stof til eftertanke og dialog om begrebet ”dannelse” og hvor vigtig dannelse i fællesskaber er for, at vi kan indgå i relationer, der udvikler os som mennesker.  

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) var med på storskærm. Ud over at rose ildsjælene på skolerne, erkendte ministeren, at der er behov for fra politisk side at finde checkhæftet frem og at se på en helt ny økonomisk model, hvis FGU skal have en ærlig chance for at lykkes både på kortere og længere sigt.

Jeg synes ikke, at vi politisk har leveret de rammer til jer, som gør, at I kan levere det stykke arbejde I gør allerbedst. Jeg helmer ikke før, vi har fået en økonomimodel, som gør, at I kan bære det igennem i hverdagen. Det er uforandret den vigtigste implementeringsopgave, der ligger på mit bord.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

sagde Pernille Rosenkrantz-Theil, der blev mødt af klapsalver fra salen.

Fællesskabet fortsætter

FGU-festival 2022 sluttede sent tirsdag den torsdag aften i april, men samarbejdet og den tværgående videndeling i FGU fortsætter og styrkes løbende.

I forlængelse af festivalen vil der blive etableret forskellige netværk, Faglige Fællesskaber, for blandt andet undervisere, administrative medarbejdere og ledere på tværs af institutionerne.

Materialer fra FGU-festivalen 2022