FGU’erne lader op til kommunal- og regionsvalget 2021

Den 16. november 2021 skal vi til stemmeurnerne og stemme til kommunal- og regionsvalget 2021. Det gælder også størstedelen af eleverne på FGU, og FGU-institutionerne lader derfor op til valget med valgarrangementer, temauger og ikke mindst besøg fra politikere.

Her kan du læse mere om, hvordan FGU-institutionerne sætter fokus på og arbejder med at engagere eleverne i det kommende kommunal- og regionsvalg, øge valgdeltagelsen og give eleverne større demokratisk selvtillid og tro på egen indflydelse i dansk politik.

Politikerbesøger på FGU

Børne- og Undervisningsministeren besøger FGU Nord

Den 12. november 2021 besøger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil FGU Nord i Gladsaxe sammen med Borgmester i Gladsaxe, Trine Græse. Her får ministeren og borgmesteren mulighed for at drøfte status for implementeringen af FGU, møde eleverne og få en rundvisning på skolen.

Du kan læse mere om besøget på FGU Danmarks hjemmeside.

Sofie Carsten Nielsen besøger FGU Syd- og Midtfyn

Den 9. november 2021 besøger formand for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, FGU Syd- og Midtfyn i Svendbrog.

Pia Olsen Dyhr besøger FGU Vestegnen

Formand for SF, Pia Olsen Dyhr, besøger på FGU Vestegnen.

På møderne med politikerne sættes der spot på, hvad der skal til for at gøre FGU til det helt rigtige tilbud for eleverne.

Valgarrangementer

FGU Himmerland, FGU Skolen Øst, FGU Vestegnen, FGU Vendsyssel, FGU Sønderjylland og FGU Hovedstaden. Det er bare nogle af de mange FGU-institutioner, der har afholdt vælgermøder, hvor eleverne har drøftet deres udfordringer og drømme med lokalpolitikere.

FGU Syd- og Vestsjællands skole i Korsør har skolens 189 elever afholdt prøvevalg, hvor eleverne også fik mulighed for at tale med lokalpolitikere. Også eleverne på FGU Kolding & Vejens skole i Vejen har været til prøvevalg.

FGU Hovedstaden får på selve valgdagen besøg af Valgbussen, som gennem dagen kører rundt til områder med lav valgdeltagelse og gør opmærksom på valget. Valgbussen er iværksat af Københavns Kommune.

FGU Nordvestsjælland har afholdt vælgermøder i Holbæk, Odsherred og Svebølle, hvor lokale kandidater fra opstillede partier deltog og besvarede elevernes spørgsmål. I Holbæk spurgte eleverne bl.a. ind til, hvordan lokalpolitikerne vil gøre lokalområdet mere trygt at bo og leve i, hvad de vil gøre for at hjælpe børn og unge med ordblindhed samt hvordan Holbæk kan blive grønnere.

FGU-elevernes organisation Modstrøm er også på banen og har afholdt fem regionale events fordelt på fem FGU-skoler, hvor alle elevrådene på FGU var inviteret til at fortælle om deres udfordringer og drømme til lokalpolitikere. De regionale events blev afholdt på FGU Aalborg, FGU Trekanten, FGU Midt-Vest, FGU Midt- og Østsjælland og FGU Hovedstaden.

Undervisningsaktiviteter

I fem uger har elever på alle FGU Midt- og Østsjællands skoler arbejdet med demokratiet i tematiserede og helhedsorienterede undervisningsforløb. Gennem temaugerne har eleverne blandt andet stiftet bekendtskab med aktivismens historie, besøg og guidede ture på forskellige samfundsinstitutioner, fx Folketinget og Amalienborg og deltaget i demonstration på Christiansborg Slotsplads.

FGU-institutionernes aktiviteter ifm. kommunal- og regionsvalget 2021