FGU Danmarks første årsmøde satte fokus på kædeansvaret omkring de unge

Den 17. september 2021 gennemførte FGU Danmark sit første rigtige årsmøde. Under temaet ”Kædeansvaret omkring de unge” satte årsmødet fokus på FGU’ens plads i uddannelses- og joblandskabet sammen med de mange aktører, som har en aktie i FGU’en og i at få de unge godt videre i uddannelse og job. Og der var bred enighed: Lad os rykke sammen i bussen om opgaven og lære af hinanden. Vi skal sammen løfte de unge godt videre.

Kædeansvaret omkring de unge

Fællesskab, unge, dannelse, udvikling, samarbejde, hovedvej, rummelighed, støtte og gode overgange. Det er bare nogle af de mange ord, som deltagerne ved FGU Danmarks allerførste årsmøde brugte til at beskrive, hvad FGU kendetegner for dem. Det er alt sammen ord, som på den ene eller anden måde også relaterer sig til det kædeansvar, aktørerne på uddannelsesområdet fælles har, for at understøtte og sikre den unges vej mod uddannelse og job.

Og netop det fælles kædeansvar var omdrejningspunktet for årsmødet, der blev afholdt i natursmukke omgivelser i Børkop den 17. september 2021.

Årsmødet blev skudt i gang af FGU Danmarks formand Henrik Hvidesten og formand for Direktør- og Rektorkollegiet Hanne Fischer, som begge understregede betydningen af, endelig at kunne mødes på tværs om FGU’en til årsmødet, som har været udskudt pga. Corona-situationen.

Den sårbare overgang

Formiddagen satte fokus på dem, det hele handler om, nemlig de unge. Per B. Christensen, næstformand for reformkommissionen og opmand til FGU, indledte dagen med at fortælle om kommissionens arbejde, som har de 45.000 unge, der står uden uddannelse og job, som omdrejningspunkt.

FGU er ikke glemt af kommissionen. FGU blev født til at løse en del af det problem, der er ift. unge med uforløst potentiale og der er mange parter, som skal spille sammen for, at FGU lykkes. Det er et samspil mellem FGU, folkeskolerne, civilsamfundet, ungdomsuddannelserne, kommunerne m.fl.

Per B. Christensen, næstformand i reformkommissionen

Herefter fortalte den tidligere FGU-elev og medlem af Modstrøms Ungeråd Regina Mikkelsen om sine oplevelser med at gå på FGU.

Inden FGU var jeg en kastebold i systemet. Da jeg kom på FGU føltes det bare trygt. Jeg kunne altid komme til lærerne og jeg blev mødt af smilende mennesker, også selvom de ikke vidste hvem jeg var. Nu går jeg på EUD, men hvis jeg har spørgsmål, kan jeg stadig ringe til min FGU-lærer. Det giver tryghed.

Regina Mikkelsen, medlem af Modstrøms Ungeråd

Betydningen af at have en gennemgående voksen, som er tæt på den unge, blev understøttet af Mette Pless fra Center for Ungdomsforskning, som fortalte, hvordan de unges motivation for uddannelse og læring kan understøttes. Hun pegede på, at følgende kan gøre en forskel:

 • Skru ned for tempoet og det snævre fokus på præstation
 • Inddrag de unges perspektiver
 • Skab plads til krogede forløb i forskellige hastigheder
 • Fokus på, at arbejdsmarkedet understøtter
 • Fokus på de sårbare overgange
 • Skab tydelige og rummelige rammer med voksne, som vil de unge

FGU skal være det nye Finland og Canada

På årsmødet blev der også gjort status på de første år med FGU. Lone Hansen, Karen Marie Schytter og Ene Wolfsberg, hhv. formand for FGU Danmarks institutionsudvalg, uddannelsesudvalg og pædagogiske udvalg tog deltagerne med på rejsen gennem de to første år med FGU. Fra en turbulent opstart, hvor virksomhedsoverdragede medarbejdere og elever mødte ind stort set samtidig, til Corona-situationen og en sideløbende udfordret økonomisk og bygningsmæssig situation.

Alle tre var dog enige om, at FGU er nået langt på de to år, der er gået.

Vi har fået født en sektor med en praksis vi kan være stolte af. Vi har sat skibet godt og grundigt i søen og det flyder endnu. Nu skal vi forfine og udvikle vores samarbejde.

Karen Marie Schytter, formand for FGU Danmarks uddannelsesudvalg og direktør for FGU Vendsyssel

Og FGU skal være en skoleform, andre kan lade sig inspirere af. Det understregede Ene Wolfsberg.

FGU er udnævnt til at være pioner. I mange år har man i Danmark rejst ud i verden for at blive inspireret, fx til Finland og Canada. Vi tror på, at FGU bliver det ”land”, man kan rejse til, når man vil lade sig inspirere til, hvordan man kan udvikle en praksisnær pædagogik for de unge, som har brug for noget andet.

Ene Wolfsberg, formand for FGU Danmarks pædagogiske udvalg og direktør for FGU Syd- og Midtfyn

Og nu er FGU klar til at samles om at udvikle den særlige pædagogik, som kendetegner FGU. Det fælles arbejde kickstartes i 2022, hvor alle de ansatte i FGU-sektoren inviteres til FGU-læringsfestival og der etableres faglige netværk på tværs.

Lad os rykke sammen i bussen

Eftermiddagen bød på to paneldebatter med fokus på FGU’ens plads i uddannelses- og joblandskabet og kædeansvaret om de unge. Der var blandt paneldeltagerne bred enighed om, at FGU er den rigtige løsning.

KL, Dansk Industri og Fagbevægelsens Hovedorganisation havde fokus på, hvordan social-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet kan tale bedre sammen.

 • KL: “KL og kommunerne bakker fuldstændig op om FGU. Det skal være hovedvejen for de unge i målgruppen” sagde Peter Pannula Toft, Børn- og Skolechef i KL
 • Dansk Industri: “FGU er den rigtige løsning. Vi skal støtte op omkring den og sikre en stabil økonomi, en systematisk dialog med erhvervsskoler, virksomheder, kommuner m.fl. for at skabe det gode indhold og den gode overgang til glæde for de unge” sagde Søren Melcher, chefkonsulent i DI
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation: “Der skal investeres i FGU’en. Samarbejdet fungerer godt, men der er stadig store forskelle. Vi skal have tandhjulene mellem social-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet til at tale bedre sammen”, sagde Morten Smistrup, uddannelsespolitisk konsulent i FH

Også FGU’ens tætte samarbejdspartnere satte fokus på den fælles opgave om at få de unge godt videre.

 • Uddannelsesforbundet: “Kædeansvaret handler om at kompensere for den sektoropdeling vi har. Vi ved, at vi mister de unge i overgangen, og derfor skal vi have fokus på at lappe overgangene. For at det lykkes, skal indsatserne implementeres på praktikerniveau” sagde Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.
 • Danske SOSU-skoler: “Der er allerede gang i mange gode samarbejder på tværs. Lad os samle os i bussen og finde ud af, hvordan vi får lavet gode overgangsforløb fx ift. EGU-forløb, kombinationsforløb, samarbejde om lokaler, cafeer, praktikforløb mv. Der er et stort potentiale for samarbejde”, sagde Lisbeth Nørgaard, formand for Danske SOSU-skoler.
 • EUD: “For mig handler et fælles ansvar for FGU om relationer og dialog. Vi har samme mål og interesser. Der er behov for at rammesætte kædeansvaret tydeligere i klare samarbejdsaftaler”, sagde A. Neil Jacobsen, direktør for EUC Nord og medlem af FGU Danmarks bestyrelse.
 • Uddannelseslederne: ”Ligesom de unge har brug for tætte relationer har lærerne og lederne det også. Det er nødvendigt med gode relationer på alle niveauer. Og relationer tager tid”, sagde Kristian Hjort, formand for Uddannelseslederne.
 • Danske HF og VUC: ”For mig handler kædeansvaret om, at vi får de unge godt igennem og også at de lykkes med det, de bliver bragt videre i. Det kræver meget. Der er brug for, at underviserne i vores sektorer får mulighed for at udvikle fag sammen og for at kende hinanden” sagde Pernille Brøndum, formand for Danske HF og VUC.  

Konklusionen på dagen var derfor klar: Lad os rykke sammen i bussen om opgaven, lære af hinanden og sammen løfte de unge godt videre.

Arrangementer i FGU Danmark