Der er ikke brug for at opfinde den dybe tallerken igen

Skal man tro de seks uddannelsespolitiske ordførere ved FGU Danmarks midtvejsstatus den 7. september, er der håb forude i forhold til at sikre driftsøkonomien bag de 27 nye institutioner i de kommende forhandlinger om finansloven og om de 2,5 milliarder, der årligt er afsat til uddannelse i regeringens nye reformudspil.

Artiklen er skrevet af Søren Jensen for FGU Danmark

Midtvejsmødets ordstyrer, Politikens uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang, konstaterede før den politiske paneldebat den 7. september, at der jo var bred politisk enighed bag reformen på det forberedende område og omkring oprettelsen af de nye FGU-institutioner.

Det afspejlede sig tydeligt under politikernes debat, hvor ordførerne mere supplerede hinanden og kommenterede end tilkendegav uenigheder.

Samlet set var meldingen fra de politiske partier klar: Alle vil i de kommende forhandlinger arbejde for, at FGU-institutionernes økonomi nu bliver sikret, så reformen kan komme ud at leve med et bæredygtigt fundament. Og FGU vil være højt prioriteret.

Her er udpluk af, hvad de seks ordførere sagde:

Steen Knuth, Venstre: Kommunerne skal med i samtalerne

 • Som tidligere produktionsskole leder husker jeg, hvordan eleverne kom direkte fra gaden ind til mig og søgte om optagelse.
 • Vi skal have kommunerne med i samtalerne. Byrådsmedlemmerne kommer lidt for langt væk fra bordet.
 • Der skal kigges på, hvor kommunerne sender de unge hen, når de ikke kommer til FGU.  
 • Økonomien skal have et serviceeftersyn, og vi skal tale om FGU’s taksameter til bygninger.

Anne Sophie Callesen, Radikale: Reformen har været underfinansieret fra starten

 • Det er ikke godt nok, at analysen af bygningerne ligger så lang tid i Undervisningsministeriet og bliver offentliggjort uden anden konklusion end ”lad os nu se om det kører ud over kanten”.
 • Det her handler ikke om at finde almisser. Reformen har været underfinansieret fra starten, og der skal skabes sikkerhed om driften.
 • Der er ikke så meget andet at sige.

Jakob Sølvhøj, Enhedslisten: Kan vi skabe ny hovedvej til erhvervsuddannelserne?

 • Det er åbenlyst med bygningerne. Vi behøver ikke snakke mere om det. Vi skal finde ud af, hvad vi gør.
 • Det er ikke godt, at så få går på FGU’s erhvervsgrunduddannelsesspor. Vi må sætte ind her og se, om vi kan skabe en ny hovedvej til erhvervsuddannelserne.
 • Der skal sættes midler af til specialpædagogisk støtte (SPS).
 • Der skal findes penge til mere end bygninger.
 • Vi skal have set på, om der bliver sendt for mange på aktiveringsprojekter i kommunerne.

Jacob Mark, SF; Vi skal ikke have spareøvelser ind ad bagvejen

 • Vi politikere må tage ansvar for, at økonomien ikke hænger sammen.
 • Jeg spurgte statsministeren forleden, om hun havde glemt FGU. Vi behøver ikke opfinde nyt. Vi skal investere i det, der er.
 • Det er presserende at kigge på økonomien omkring bygningerne. Bygningerne har også betydning for det pædagogiske arbejde.
 • Når jeg hører ord om, at kommuner siger, at eleverne kun må gå på FGU i 14 måneder, så var det altså ikke det, der blev politisk vedtaget i Folketinget.
 • Vi skal ikke have spareøvelser ind ad bagvejen.

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti: Vi skal huske reformens intentioner

 • Vi skal huske, at der lå et rigtig godt forarbejde bag reformen. Jeg tror, det vil være godt at huske reformens intentioner.
 • Jeg tror på, at vi har gjort det rigtige, og at meget allerede er lykkes på trods af problemerne.
 • Det er godt, at vi omsider har fået adgang til bygningsanalysen, og her skal vi finde løsninger.
 • Jeg er ikke i tvivl om, at vi også skal kigge på, hvordan indsatserne kan gøres bedre ude i kommunerne.

Jens Joel, Socialdemokratiet: Regeringens pulje på 2,5 milliarder kr. omhandler også FGU

 • Der er ikke sat navn på nogen uddannelser i den pulje på 2,5 milliarder kr. til uddannelse, som regeringen lægger op til at forhandle om. Finansloven handler om almindelig drift.
 • Puljen handler derfor også om FGU-institutionerne.
 • Vi vil gerne skaffe penge til uddannelse, men partierne skal enes om, hvordan vi finder pengene.
 • Jeg anerkender, at stabilitet i FGU’s økonomi er vigtig.
 • Kommunerne skal være med til at skabe stabile rammer.
 • Der er ikke brug for at opfinde dybe tallerkener omkring indsatserne for de 50.000 unge. Der er brug for, at der ikke er huller i tallerkenerne.