Bæredygtige institutioner var omdrejningspunktet for FGU Danmarks ordinære generalforsamling 2021

FGU Danmark afholdt den 11. maj 2021 sin anden ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt virtuelt med god hjælp fra FGU-elever på FGU Hovedstadens skole på Vesterbro, som både hjalp med det tekniske og bidrog med indslag i løbet af dagen.

Fra studiet på FGU Hovedstadens skole på Vesterbro streamede FGU Danmark sin ordinære generalforsamling 2021 til de ca. 80 deltagere, som var med bag skærmen.

Generalforsamlingen blev afholdt virtuelt grundet usikkerhederne forbundet med Corona-situationen, og Corona var da heller ikke til at komme uden om, når der skulle gøres status på året, der er gået på institutionerne. Noget andet, der har fyldt meget, er institutionernes økonomi. Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark, sagde bl.a. i sin beretning:

Økonomi har været et af de store omdrejningspunkter for FGU Danmarks politiske arbejde (…). Uden at sætte vores eget lys under en skæppe, så tror jeg ikke, at der er grund til at tvivle på, at FGU Danmarks indsats har har haft indflydelse på de forskellige økonomiske tiltag på FGU-området (…) Vi kan dog ikke leve med kortsigtede løsninger, så derfor arbejder FGU Danmark på at sikre mere bæredygtige løsninger og økonomisk forudsigelighed for institutionerne.

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Hanne Fischer, formand for Direktør- og Rektorkollegiet, fremhævede bl.a. det stærke samarbejde på tværs af FGU-institutionerne i sin beretning:

Noget af det, som det sidste år har vist er, at vi er en meget sammentømret sektor, selv om vi som direktører/rektorer er forskellige og vi har meget forskellige institutioner. Vi hjælper og støtter hinanden i at skabe gode og bæredygtige institutioner. Det kan vi være rigtig stolte af.

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

Valg til FGU Danmarks bestyrelse

5 medlemmer og 5 suppleanter er blevet valgt til FGU Danmarks bestyrelse i forbindelse med generalforsamlingen.

FGU Danmark byder Carsten Enevoldsen velkommen som nyt medlem i FGU Danmarks bestyrelse, som indtræder som repræsentant for arbejdstagerne. Samtidig har John Westhausen valgt at takke i af i bestyrelsen og Henrik Hvidesten benyttede derfor lejligheden til at takke John for et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen.

Tillykke til alle de valgte.

FGU-elever hjalp med afviklingen

Selvom generalforsamlingen blev afholdt virtuelt, var der lagt i scenen for at få FGU-følelsen ud til deltagerne, og dagen bød derfor på smagsprøver på noget af det, som nogle af FGU-eleverne arbejder med til hverdag. Først viste Alexander, Sigrid, Angel og Kathrine fra Kultur og Event-linjen på FGU Vesterbro en del af en teaterforestilling, og senere på dagen optrådte Sofie og Sofus fra FGU Hovedstadens skole på Østerbro med en danseopvisning.

Eleverne havde også styr på teknikken, hvor FGU-eleverne Karl og Oliver og lærlingen Paige sørgede for, at lyden, lyset og kameraet kørte på skinner.

Stor tak til FGU Hovedstadens lærere og elever for lån af jeres studie og hjælpen med afviklingen af generalforsamlingen.

Konstituerende møder i FGU Danmarks bestyrelse og Direktør- og Rektorkollegium

I forlængelse af generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i FGU Danmark. Her blev Henrik Hvidesten genvalgt som formand for FGU Danmark og Palle Langkjær som næstformand. FGU Danmarks formandskab består dermed fortsat af Henrik Hvidesten, Palle Langkjær og Morten Hartvig Jakobsen.

Der blev også afholdt konstituerende møde i Direktør- og Rektorkollegiet, hvor følgende blev valgt:

  • Lone Hansen, rektor for FGU Hovedstaden, blev genvalgt som næstformand for kollegiet
  • Karen Marie Schytter, direktør for FGU Vendsyssel, blev genvalgt som medlem af kollegiets forretningsudvalg
  • Leif Rye Hauerslev, direktør for FGU Trekanten, blev valgt til en ledig plads i institutionsudvalget
  • Janne Mylin, direktør for FGU Midtjylland, blev valgt til en ledig plads i uddannelsesudvalget

Tillykke til alle de valgte.

Materialer fra den ordinære generalforsamling