Nye retningslinjer for FGU den 21. april 2021

Fra og med den 21. april 2021 kan FGU have afgangselever inde med 80 pct. fremmøde og ikke-afgangselever med 50 pct. fremmøde.

Der er nu offentliggjort nye retningslinjer, som er gældende fra og med onsdag den 21. april 2021. Med de nye retningslinjer er FGU omfattet af følgende:

  • 80 fremmøde for afgangselever (medmindre den specifikke landsdel af undtaget herfor)
  • 50 pct. fremmøde for ikke-afgangselever
  • 100 pct. fremmøde for elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov

De nye retningslinjer gælder for Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland. Der gælder særlige retningslinjer for Hovedstadsområdet.

Der er fortsat åbent med 100 pct. fremmøde på Bornholm.

Det er positivt, at de nye retningslinjer giver mulighed for at have flere elever inde til fysisk fremmøde, men de er desværre svært operationelle for FGU.

“Vi havde troet og håbet på, at FGU var omfattet af de samme regler som EUD, hvor der åbnes op for 100 pct. fremmøde. På FGU foregår en stor del af undervisningen i værksteder og er tæt koblet til praksis. Samtidig kan vi ikke organisere ud fra afgangselever på samme måde som andre uddannelser, da vores elever afslutter, når de er klar til det og der er derfor afgangselever på alle hold. Endelig betyder de nye retningslinjer mange skift i hverdagen for vores målgruppe, som har brug for faste rammer og struktur. Vi er derfor nødt til at følge op med ministeriet, da de nye retningslinjer er svært operationelle i en FGU-kontekst”

— Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

Særlige landsdele

Fra den 21. april 2021 gælder følgende retningslinjer for FGU-institutioner i Hovedstadsområdet (Københavns by, Københavns omegn samt Nord- og Østsjælland: 

  • 50 pct. fremmøde for afgangselever
  • 50 pct. fremmøde for ikke-afgangselever
  • 100 pct. fremmøde for elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov

Herudover er der fortsat mulighed for, at Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunerne lokalt kan nedlukke områder. I disse tilfælde vil institutionen blive kontaktet direkte af kommunen eller sundhedsmyndighederne.

Institutionerne står for test af eleverne

Siden den 15. april 2021 har FGU-institutionerne stået for test af eleverne ved hjælp af selvpodning under supervision. Det er en stor opgave, som går rigtig godt takket være institutionernes og de ansattes konstruktive tilgang og vilje til at give en ekstra hånd med. Stor tak til personalet for jeres indsats.

Retningslinjer gældende fra den 21. april 2021