|

KL-udspil mangler fokus på sammenhængskraften med FGU

KL’s nye udspil ”Alle unge skal lykkes – Gentænk vejen til uddannelse og job” giver KL’s perspektiver på, hvad der kan gøres for at understøtte de ca. 45.000 unge uden uddannelse og job fra udskolingen, i overgangene mellem folkeskole og ungdomsuddannelser, på selve ungdomsuddannelserne og i jobcenteret.

Læs mere
|

FGU er klar til at hjælpe ukrainske flygtninge

Folketinget har vedtaget en toårig særlov, som giver ukrainske flygtninge adgang til uddannelse og job. De Forberedende Grunduddannelser (FGU) står klar til at hjælpe unge flygtninge med at finde deres platform i det danske samfund.

Læs mere
|

Stabil høj trivsel på FGU

Tallene fra den anden nationale trivselsundersøgelse på FGU viser, at der er en stabil høj trivsel på FGU, hvor 93,9 pct. af FGU-eleverne har høj trivsel.

Læs mere
|

FGU-institutioner og erhvervsskoler skal sammen udvikle og afprøve indsatser, der styrker samarbejdet om den unges overgang fra FGU til EUD

FGU Danmark og Københavns Professionshøjskole sætter med 2,7 mio. i støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond fokus på overgangen fra FGU til erhvervsskole i et nyt pilotprojekt. I projektet vil fem FGU-institutioner i samarbejde med erhvervsskoler og kommuner udvikle og afprøve indsatser og indsamle viden om, hvad der kan understøtte den unges overgang fra FGU til EUD.

Læs mere