man wearing white and black plaid button-up sports shirt pointing the silver MacBook
|

Uddannelsesparathedsvurderingen afskaffes

Folketingets partier har indgået en aftale om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen i sin nuværende form. Aftalen læner sig op ad de anbefalinger, en arbejdsgruppe fremlagde i marts 2023, som FGU Danmark bl.a. indgik i.

Læs mere
|

DR, Ebbefos Fonden og Østifterne vil forebygge unges mistrivsel

Mistrivslen blandt unge udgør et samfundsproblem. Derfor har DR igangsat ’P3-missionen: Hvad gør dig glad?’, der i 2023 på tværs af P3’s platforme sætter fokus på den mentale trivsel hos unge. Nu går DR sammen med Ebbefos Fonden og Østifterne for gennem aktiviteter i hele landet at finde ud af, hvordan vi kan styrke rammerne for et godt ungeliv. Første af en række tiltag er ’Operation Ha’ det godt’, der løber af stablen 9. marts på ungdomsuddannelser og FGU-institutioner rundt i landet.

Læs mere
|

Unge kvinder skal være boss ladies

Hen mod 45.000 unge står i dag uden uddannelse og uden tilknytning til arbejdsmarkedet. 42 % af dem er kvinder, og nu skal en ny landsdækkende indsats, Boss Ladies FGU, få unge kvinder i gang med en erhvervsuddannelse.

Læs mere
|

KL-udspil mangler fokus på sammenhængskraften med FGU

KL’s nye udspil ”Alle unge skal lykkes – Gentænk vejen til uddannelse og job” giver KL’s perspektiver på, hvad der kan gøres for at understøtte de ca. 45.000 unge uden uddannelse og job fra udskolingen, i overgangene mellem folkeskole og ungdomsuddannelser, på selve ungdomsuddannelserne og i jobcenteret.

Læs mere