Antallet af unge uden uddannelse eller job er steget i 2023

42.785 unge mellem 15 og 24 år var ikke i uddannelse eller job i 2023. Det er en lille stigning fra 2022. Børne- og undervisningsministeren fremhæver Forberedende Grunduddannelse som den rigtige vej for mange af de unge.

>> I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

Sådan lyder en del af den uddannelsespolitiske målsætning, som blev fastsat i forbindelse med den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job, der også etablerede Forberedende Grunduddannelse (FGU), som en ny hovedvej for disse unge på deres vej mod ungdomsuddannelse og beskæftigelse.

For at følge udviklingen opgør Styrelsen for IT og Læring hvert år antallet af unge mellem 15 og 24 år, som ikke er i uddannelse eller job. Den seneste opgørelse viser, at 42.785, svarende til 6,3 pct. af de unge ikke var i gang med, havde fuldført en ungdomsuddannelse eller var i beskæftigelse i 2023. Det er en stigning fra 2022, hvor det var 42.013 unge (6,2 pct.).  

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye har i forlængelse af de nye tal varslet et udspil efter sommerferien, som vil indeholde en række nye initiativer, der skal hjælpe flere af de unge, som ikke er i uddannelse eller job.

Ministeren har også tidligere luftet tanker om et udspil om en ny ungdomsuddannelse, som skal have fokus på at kombinere det erhvervsrettede med det almene. Tanker, som også er omdrejningspunktet for det kommende Sorømøde, som afholdes i august 2024, hvor FGU Danmark vil bidrage med sine input og perspektiver.

Ministeren fremhæver samtidig Forberedende Grunduddannelse (FGU) som den rigtige vej for mange af de unge uden uddannelse og job. I 2023 gik der dog kun ca. 9.000 elever på landets FGU-institutioner. Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU viser, at FGU i vid udstrækning lykkes med at få de elever, som fuldfører deres FGU-forløb, videre i ungdomsuddannelse og beskæftigelse.

Børne- og Undervisningsministeriets nyhed om opgørelsen

Hvad viser opgørelsen?

  • I 2023 havde 42.785 unge mellem 15-24 år ikke tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked. Det svarer til 6,3 pct. Det er en stigning fra 2022, hvor tallet var 42.013 svarende til 6,2 pct.
  • Stigningen fra 2022 gælder på tværs af aldersgrupper, men er størst for den yngste del af gruppen, hvor andelen af personer i alderen 15-19 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet er steget fra 5,2 pct. til 5,4 pct.
  • Den uddannelsespolitiske målsætning er, at andelen af unge uden tilknytning til uddannelse eller job skal ned på 3,5 pct. i 2030.
Antal unge uden tilknytning til uddannelse eller job 2023