Ny økonomiaftale styrker kommunernes økonomi

KL og regeringen har præsenteret en ny aftale for kommunernes økonomi, som blandt andet indeholder 2,4 mia. kr. til løft af den borgernære velfærd næste år.

”Regeringen og KL er enige om, at kommunerne med økonomiaftalen for 2025 får mulighed for markant at investere i kvalitet og bedre velfærd på de store velfærdsområder, herunder folkeskole-, ældre- og dagtilbudsområdet”. Sådan står der blandt andet i den aftale, som KL og regeringen netop har indgået om kommunernes økonomi for 2025.

Med økonomiaftalen løftes kommunernes serviceramme med 2,4 mia. kr. i 2025 for at dække den demografiske udvikling og den borgernære velfærd, herunder folkeskolen.

FGU Danmark er glade for, at kommunerne nu tilføres økonomi, og håber og forventer, at det vil understøtte høj kvalitet og det fortsatte tætte samarbejde mellem FGU-institutionerne, de kommunale ungeindsatser om at få unge uden uddannelse og job godt videre.

Aftale om kommunernes økonomi for 2025