FGU Danmark på Folkemødet 2024

Hvorfor oplever så mange unge af mistrives, og skal beskæftigelse i højere grad være løsningen for de unge i stedet for uddannelse? Kom og deltag i debatten sammen med FGU Danmark på Folkemødet 2024.

Den 13. – 15. juni 2024 går det igen løs til årets Folkemøde på Bornholm, og i år har du mulighed for at møde FGU Danmark på Scenen for Samfundsansvar (F18), hvor vi afholder to debatter med en række skarpe debattører, som du kan læse mere om her eller i Folkemødets app.

Fra mistrivsel til trivsel

 • Dato: Torsdag den 13. juni 2024
 • Tid: Kl. 15.15 – 15.50
 • Sted: Scenen for Samfundsansvar (F18)
 • Du kan møde: Marianne Skjold, direktør i Psykiatrifonden, Andreas Rasch Christensen, forskningschef på VIA University College og medlem af Trivselskommissionen, Lotte Rod, undervisningsordfører i Radikale Venstre, Pernille Beckmann, formand for FGU Danmark og borgmester i Greve Kommune og Nina Lilienvald, elev på FGU Nord

Hvad kan du høre om?

 • Flere og flere unge oplever at mistrives – især piger og kvinder
 • LGBT+-elever oplever generelt langt dårligere livstilfredshed end andre elever.
 • Elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) scorer lavere på livstilfredshed end deres jævnaldrende. Samtidig er eleverne på FGU generelt meget glade for at gå i skole.
 • Der er en ophobning af risikofaktorer ift. trivsel blandt borgere med kortere uddannelser og uden for arbejdsmarkedet

Flere og flere børn og unge oplever at mistrives, og det kan have stor betydning for den enkeltes liv, sundhed og tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

Men hvorfor og hvad kan vi gøre ved det?

Kom og deltag i den vigtige samtale med FGU Danmark ført an af Tine Gøtzsche.

Skal beskæftigelse i højere grad være løsningen for vores unge?

 • Dato: Fredag den 14. juni 2024
 • Tid: Kl. 10.05 – 10.45
 • Sted: Scenen for Samfundsansvar (F18)
 • Du kan møde: Allan Kortnum, direktør for Herningsholm Erhvervsskole og formand for DEG-L, Freja Knudsen, elev på FGU Nord, Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegiet, Mette Blomsterberg, iværksætter og konditor, Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA samt Thomas Skriver Jensen, erhvervsuddannelsesordfører i Socialdemokratiet

Hvad kan du høre om?

Statsminister Mette Frederiksen har i marts 2024 annonceret et paradigmeskifte i tilgange til udsatte unge: ”Vi gør mange unge en bjørnetjeneste, hvis vi har et entydigt fokus på uddannelse, mange ville have meget bedre af at få et job”.

Er vi for entydige i vores tilgang til de unge, og bør vores svar i højere grad være job end uddannelse eller skal de gå mere hånd i hånd? Det stiller FGU Danmark skarpt på i denne samtale, som bliver ført an af Tine Gøtzsche.