Reportage fra Folkemødet 2024: Unges trivsel og beskæftigelse

Den 13. – 15. juni 2024 løb Folkemødet på Bornholm af stablen, hvor FGU Danmark for første gang deltog med egne debatter.

I de vante idylliske omgivelser på Bornholm var årets Folkemøde alligevel noget særligt for FGU Danmark, som for første gang var vært for egne debatter. På den nyetablerede debatscene, Scenen for Samfundsansvar, satte FGU Danmark spot på to essentielle emner – unges trivsel og deres vej til beskæftigelse – sammen med to skarpe paneler og sikkert ført an af Tine Gøtzsche.

Debat om unges trivsel

Under titlen Fra mistrivsel til trivsel satte Tine Gøtzsche gang i debatten med at beskrive den stigende mistrivsel blandt unge, især blandt dem med lav socioøkonomisk baggrund. Hun satte fokus på, hvordan mental sundhed hænger sammen med helbredsmæssige og sociale udfald.

Panelet bestod af Andreas Rasch Christensen, forskningschef ved VIA University College, Lotte Rod, undervisningsordfører i Radikale Venstre, Marianne Skjold, direktør i Psykiatrifonden, Nina Refsgaard Lilienvald, elevrådsformand på FGU Nord, og Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune og formand for FGU Danmark. Panelet diskuterede årsagerne til den stigende mistrivsel, som blandt andet tilskrives presset fra sociale medier, socioøkonomiske faktorer og manglende robusthed blandt unge.

Andreas Rasch Christensen fremhævede behovet for et mere nuanceret sprog omkring trivsel, der supplerer det sundhedsfaglige. Lotte Rod påpegede, at uddannelsessystemet ofte er præget af konstante bedømmelser, hvilket kan føre til, at unge føler sig utilstrækkelige. Marianne Skjold fremhævede, at åbne samtaler om mentale udfordringer er blevet mere almindelige, hvilket både er positivt og en del af problemet. Nina Refsgaard Lilienvald delte sin personlige oplevelse som ung med en autismediagnose, hvilket illustrerede vigtigheden af at tilpasse støtten til individuelle behov. Pernille Beckmann understregede behovet for at skabe robuste børn gennem en forebyggende kultur.

Debat om unges beskæftigelse

FGU Danmarks anden debat satte fokus på beskæftigelse under titlen “Skal beskæftigelse i højere grad være løsningen for vores udsatte unge?“. Tine Gøtzsche introducerede debatten med at fremhæve det fremtidige behov for faglært arbejdskraft og regeringens paradigmeskifte i tilgangen til udsatte unge.

Panelet omfattede Allan Kortnum, direktør for Herningsholm erhvervsskole, Freja Knudsen og Nina Lilienvald, elever på FGU Nord, Hanne Fischer, direktør for FGU Vestegnen, Thomas Skriver Jensen, folketingsmedlem (S), Mette Blomsterberg, iværksætter og konditor, og Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA. De diskuterede, hvordan beskæftigelse kan kombineres med uddannelse for bedst at støtte unge, og de forskellige veje, der kan føre til en succesfuld integration på arbejdsmarkedet.

Freja Knudsen fremhævede vigtigheden af praktisk erfaring for unges selvtillid og udvikling. Hanne Fischer og Mette Blomsterberg påpegede, at fleksible uddannelsesveje, der balancerer teoretisk og praktisk læring, er afgørende. Thomas Skriver Jensen understregede, at regeringens nye initiativer som juniormesterlære kan være en del af løsningen. Stina Vrang Elias betonede vigtigheden af anerkendelse af erhvervserfaring gennem realkompetencevurdering.

Vigtige bidrag fra FGU-eleverne på Folkemødet

Man glemmer hurtigt, at rammerne for folkemødet – de mange madboder, scener, hang out spots, stier og meget mere – ikke kommer af sig selv. Det skal bygges op og gøres klar til de mange gæster inden det går løs.

I år har seje elever fra FGU Midt- og Østsjælland både været med til at bygge området i og omkring Verdensmålenes plads op og ryddet op igen. Angutimmarik, Penyo og Elias er nogle af FGU-eleverne, som har været med til at skabe de fede rammer for årets folkemøde, som også blev anerkendt med et fint diplom for indsatsen. 

FGU-elever fra FGU Hovedstaden og FGU Midt- og Østsjælland var også en vigtig del af Verdensmålenes Madscene, hvor folkemødets gæster kunne komme og smage på fremtidens bæredygtige mad, som eleverne kokkerede og serverede gennem fredagen.

Sammenfatning

FGU Danmarks deltagelse på Folkemødet 2024 var en stor succes. Debatterne satte fokus på centrale emner som unges trivsel og beskæftigelse og skabte en platform for konstruktiv dialog. FGU-elevernes praktiske bidrag til festivalens fysiske rammer viste deres engagement og kompetencer og bidrog til den positive atmosfære på Folkemødet. Det var tydeligt, at både debatterne og elevernes bidrag efterlod et stort indtryk og understregede vigtigheden af at inkludere unge i både samfundsdebatten og praktiske opgaver.