Det vigtigste lige nu er at bevare den gode sociale kontakt med vores elever

For de mange nye FGU-skoler bliver det vigtigt, at de professionelle omkring de unge følger op på, hvilke konsekvenser nedlukningen af skolerne har for eleverne, og hvordan vi bedst hjælper eleverne videre ”på den anden side af Corona-krisen”.

Henrik Hvidesten og Hanne Fischer

Hhv. formand for FGU-Danmark og formand for FGU-Danmarks Direktør- og Rektorkollegium.

Overalt i Danmark arbejder vi på FGU-institutionerne hårdt i disse uger for at gennemføre undervisning til eleverne på landets 85 nye skoler.

Det allervigtigste er, hvordan vi bedst kan opretholde den gode sociale kontakt med vores elever. De unge kommer fra forskellige baggrunde og har vidt forskellige behov.

Der bliver taget mange forskellige initiativer rundt omkring i landet for at fastholde eleverne og sikre, at der er den bedst mulige progression i deres uddannelsesforløb.

Nogle steder bliver der holdt virtuelle morgenmøder og eftermiddagsmøder for alle eleverne. Andre steder arrangeres fx gåture i små grupper med en lærer, og nogle lærere kører ud med pc’er eller printede dokumenter til eleverne.

Der er også en skole, hvor en lærer har lavet et hjemmekøkken, hvorfra hun underviser eleverne virtuelt i hygiejne og madlavning. På en anden skole tager eleverne ansvar for at passe et dyrehold med bl.a. muldyr og kaniner i en vagtplan med små teams af to personer.

I det hele taget forsøger vores lærere overalt på landets skoler at opretholde den daglige kontakt med eleverne i videst muligt omfang. I det store billede går det godt, og alle er meget optaget af at få alting til at fungere bedst muligt. Men vi har selvfølgelig også udfordringer.

Uanset hvad vi gør, stritter “det digitale” og den begrænsede kontakt mellem eleverne og lærerne imod selve grundtanken bag FGU, hvor der lægges vægt på at skabe gode sociale rammer i det daglige uddannelsesmiljø for at understøtte den enkeltes læring og udvikling. Derfor er der på skolerne bl.a. etableret madordninger og daglige mødeflader i undervisningen mellem teori i klasserum og praksis i værksteder.

Der er også digitale udfordringer for os. FGU er i sit første leveår, og der er ikke etableret fælles digitale læringsplatforme. Det betyder, at kommunikationen mellem elever og lærere mange steder foregår via Facebook og Messenger. Da en del elever ikke har deres egen pc, foregår kommunikationen desuden ofte gennem elevernes egne mobiltelefoner. Det er heller ikke givet, at eleverne har netværk med tilstrækkelige data i deres hjem. Samlet set er der selvsagt grænser for, hvad der kan gennemføres af undervisning på disse præmisser. 

Vi er glade for, at det i øjeblikket lykkes for os at holde god kontakt til rigtig mange af vores elever, men vi er også bekymrede for, hvad der sker i takt med, at nedlukningen af skolerne fortsætter. Der er blandt vores elever også sårbare unge fra udsatte familier, hvor der er grund til bekymring omkring, hvorvidt vi kan fastholde eleverne på uddannelserne.

Hele Danmark er selvsagt udfordret i denne tid, og der er rigtig mange problemstillinger at forholde sig til overalt. Det ved vi godt. Vi synes, det er vigtigt at forsøge at tænke fremad og være åbne om, hvad situationen kræver.

FGU er ikke en uddannelsesinstitution som så mange andre, og i denne svære tid er det ekstra vigtigt, at alle er opmærksomme på at holde fokus på det gode og tætte samarbejde imellem skolerne, ungevejledningerne og kontaktpersonerne i kommunerne om de enkelte unge. Der er indsatser og vurderinger, som vi på FGU-skolerne ikke kan varetage på egen hånd, og som kræver opmærksomhed og koordination.  

For etableringen af de mange nye FGU-skoler i Danmark bliver det vigtigt, at alle involverede parter følger op på og evaluerer, hvilke konsekvenser den igangværende Corona-krise kan få for nogle af vores elevers første år i det nye uddannelsestilbud. Det kan vise sig, at der vil være behov for ekstra hjælp til nogle af vores elever.

Målsætningen er vi helt sikkert alle enige om: Vi ønsker at fastholde vores elever og hjælpe dem godt videre “på den anden side af Corona-krisen”.