FGU-Danmark: Vi arbejder systematisk med at nedbringe sygefraværet

DEBAT: Det er dybt alvorligt, at opstarten af FGU har ført til sygemeldinger. Derfor skal der arbejdes systematisk med at nedbringe sygefraværet ved at skabe fælles mening om de nye opgaver, skriver Henrik Hvidesten og Hanne Fischer.

Denne artikel blev bragt på Altinget.dk 23. januar 2020.

Henrik Hvidesten og Hanne Fischer
Hhv. formand for FGU-Danmark og formand for FGU-Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

Der er sat fokus på, at sygefraværet på de nye forberedende grunduddannelser (FGU) er for højt. Det har blandt andet været omtalt, at hver tiende lærer på Fyn er sygemeldt. Vi skal være de første til at anerkende, at der har været mange udfordringer i opstarten af FGU, og at det påvirker mange medarbejdere.

Erfaringer med sygefravær viser blandt andet, at det er vigtigt at drøfte trivsel og fravær hyppigt med medarbejderne, og at sygefraværs- og trivselssamtaler bliver lagt i faste rammer.

Henrik Hvidesten og Hanne Fischer

Det har i 2019 været et spændende pionerarbejde, men også ganske udfordrende at lægge de første sten til 27 nye forberedende grunduddannelsesinstitutioner med 85 skoler fordelt over hele Danmark.

Det har nok været lidt underkendt, hvor store forandringer reformen indebærer.

Tidligere produktionsskoler er lukket, medarbejdere er overført fra voksenuddannelsescentrene (VUC), nye finansieringsformer er indført, og der er etableret nye kommunale strukturer.

Der skal udvikles nye faglige uddannelsesmiljøer, hvor FGU skal kombinere det bedste fra henholdsvis de tidligere produktionsskoler og de tidligere miljøer på VUC’erne.

Kort sagt: De politiske intentioner med FGU er ambitiøse.

Der er også høje ambitioner for det tempo, vi skal starte de nye institutioner op i. Måske også rigeligt høje.

Som eksempel blev medarbejderne først samlet på de nye institutioner 1. august 2019, og få uger efter ankom eleverne til skolerne.

2019 har således været en overordentlig presset periode, men alligevel er det lykkedes os at få samlet medarbejderne i nye rammer og tage imod tusindvis af elever landet over.

Ikke uventet med pres

På den baggrund var vi glade for, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) før jul sendte et brev ud til alle medarbejdere og blandt andet skrev, at regeringen godt er klar over, at det har været en hård implementeringstid med bump på vejen.

Når en så omfattende reform skal implementeres så hurtigt og med så store forandringer, er det desværre ikke helt uventet, at mange medarbejdere oplever sig presset.

At det fører til flere sygemeldinger, tager vi i FGU-Danmark og i ledelserne af alle institutionerne og skolerne dybt alvorligt.

En tilsvarende tendens blev set, da de fleste kommuner oplevede markante stigninger i lærernes sygefravær i kølvandet på folkeskolereformen.

Vigtigt at drøfte trivsel og fravær

Vi vil lægge vægt på at arbejde professionelt og systematisk med at nedbringe sygefraværet, så vi kan få bragt sygefraværet ned til gavn for både elever og undervisere.

Erfaringer med sygefravær viser blandt andet, at det er vigtigt at drøfte trivsel og fravær hyppigt med medarbejderne, og at sygefraværs- og trivselssamtaler bliver lagt i faste rammer.

Erfaringerne er også, at det – særligt når der sker store forandringer – er vigtigt at skabe fælles mening om alt det nye og de nye opgaver, så medarbejderne oplever at være værdifulde bidragsydere til kerneopgaven.

Dette hænger rigtig godt sammen med, at vi i 2020 ser frem til at udvikle de spændende visioner, der ligger bag etableringen af FGU.

Vi glæder os over det stærke faglige grundlag for institutionerne og over den brede politiske opbakning bag reformen. Det har vi brug for.

Brug for tid, rum og ressourcer

På trods af alle udfordringer er det glædeligvis også vores oplevelse, at mange ledere og medarbejdere hver dag arbejder ihærdigt for at få alting til at fungere.

Vi er derfor overbevist om, at det at skabe et godt og spændende arbejdsmiljø med lavere sygefravær også handler om, at vi får skabt tid, rum og ressourcer til at udvikle og implementere visionerne for FGU i tillidsfulde og konstruktive dialoger med medarbejdere og samarbejdsudvalg på institutionerne og i tæt dialog med og samarbejde med såvel Børne- og Undervisningsministeriet som kommunerne landet over.