FGU-Danmark: Trods hektisk start er vi lykkedes med opstarten af FGU

DEBAT: Opstarten af den nye FGU har været overordentlig presset, men vi er lykkedes med at åbne skolerne, samle medarbejdere og etablere administrationssystemer. Nu skal vi i gang med visionerne for FGU’en, skriver Henrik Hvidesten og Hanne Fischer.

Denne artikel blev bragt på Altinget.dk den 12. december 2012.

Af Henrik Hvidesten og Hanne Fischer
Hhv. formand for FGU-Danmark og formand for FGU-Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

Det har i 2019 været et udfordrende og spændende pionerarbejde at lægge de første sten til 27 nye forberedende grunduddannelsesinstitutioner med 85 skoler fordelt over hele Danmark.

Tidligere produktionsskoler er lukket, medarbejdere er overført fra VUC, og nye finansieringsformer er indført.

FGU er resultatet af en omfattende reform, der indebærer meget nyt for alle medarbejderne, men også for kommunernes kommunale ungeindsats (KUI) og alle medarbejderne i for eksempel ungdomsvejledninger og jobcentre.

Vi ser frem til at få tid og rum til at udvikle visionerne. Det er vigtigt, for der er ingen grund til at skjule, at det har været en hektisk begyndelse for FGU, som nu har været i luften i fire måneder. 

Henrik Hvidesten og Hanne Fischer

De politiske intentioner med FGU er ambitiøse. Der er også høje ambitioner for det tempo, vi skal starte de nye institutioner op i.

2019 har således været en overordentlig presset periode, men alligevel er vi lykkedes med på få måneder at få samlet medarbejderne i nye rammer og tage imod tusindvis af elever landet over.

Der er etableret systemer for løn- og lønudbetaling, udbetaling af skoleydelser, elevadministration, it-løsninger omkring blandt andet pc’er til medarbejdere, netværk og servere samt adgang til undervisningsmaterialer.

Samarbejdsudvalg og bestyrelser er også trukket i arbejdstøjet.

Visionerne skal udvikles i 2020

Det er en hovedopgave for FGU i 2019 at etablere sikre rammer om dagligdagen. Det går glædeligvis fremad dag for dag.

Vi ser frem til, at vi i løbet af 2020 kan udvikle de spændende visioner, der ligger bag etableringen af FGU – også med inspiration fra arbejdet i ekspertudvalget for bedre veje til ungdomsuddannelser, som udgav deres rapport i februar 2017.

Rapporten dannede grobund for reformen af det forberedende område, der blev vedtaget med bred opbakning i Folketinget.

Det er en fornøjelse at skulle implementere FGU med et så stærkt fagligt grundlag og en så bred politisk opbakning.

Noget af det, som er spændende, er, at der i selve grundlaget for FGU’s nye virke lægges op til at udvikle helt nye uddannelsesmiljøer på FGU’ernes tre uddannelsesspor: den almene grunduddannelse (AGU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og produktionsgrunduddannelsen (PGU)

FGU’en skal kombinere praktisk og boglig læring

En af visionerne er, at FGU skal kombinere det bedste fra de faglige miljøer på henholdsvis de tidligere produktionsskoler og de tidligere miljøer på VUC’erne.

Det betyder, at VUC-miljøernes almene undervisning skal suppleres af for eksempel praksisbaserede værksteder eller praktik i virksomheder, og at produktionsskolemiljøernes praktiske læring skal suppleres med læring i blandt andet dansk og matematik med prøver og forskellige toninger på de tre spor.

Det betyder også, at medarbejdere med forskellige kompetencer skal arbejde tæt sammen i nye faglige miljøer.

En anden vision er, at vi ønsker at bevæge os væk fra de traditionelle læringsrum. Elever og lærere skal være sammen så meget som muligt i hverdagen, og her vil vi for eksempel udnytte det spændende perspektiv, at FGU-skolerne kan tilbyde gratis mad til vores elever.

Dette giver ekstra gode muligheder for at skabe en social ramme med et understøttende miljø, hvor vi altid er i øjenhøjde med vores elever.

En hektisk begyndelse for FGU

I 2020 skal vi udvikle visionerne for FGU i tillidsfulde og konstruktive dialoger med vores medarbejdere. Hvordan vi bedst tilrettelægger hverdagen til størst gavn for vores elever og lærere, hvordan vi folder de forskellige uddannelsesspor ud, og hvordan vi får udviklet og etableret vores nye fælles faglige identitet og kultur.

Vi ser frem til at få tid og rum til at udvikle visionerne. Det er vigtigt, for der er ingen grund til at skjule, at det har været en hektisk begyndelse for FGU, som nu har været i luften i fire måneder.

Naturligvis kan ingen forvente, at alt allerede kører på skinner, og derfor glæder vi os over, at det fra politisk side er tilkendegivet, at FGU landet over har fire år til blive fuldt indfaset som den nye, centrale uddannelsesinstitution på det forberedende område for unge under 25 år.

Det er vigtigt at holde fast i, at der skal være ro til at implementere, når en så stor reform skal gennemføres.

FGU skal adressere vigtige udfordringer

Hele bagtæppet for vores virke er centralt for vores velfærdssamfund. Da reformen blev vedtaget, blev det angivet, at næsten 50.000 unge under 25 år hverken var i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse. Det svarer til seks-syv procent af alle unge i den aldersgruppe, og det er en andel, som har været stort set uændret siden 2005.

Måske er tallet endda højere. En nyere undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har vist, at hver tiende ung mellem 15 og 29 år er uden job og uddannelse.

Det er vigtige udfordringer, som vi i de nye FGU-institutioner skal adressere, og hvor de politiske målsætninger er ambitiøse. Det er således målsat, at andelen af unge op til 25 år, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, skal være halveret i 2030. Det er en målsætning, som vi bakker op om.

I arbejdet med at udvikle visionerne for FGU glæder vi os derfor også til at invitere aktørerne og eksperterne på området ind i de videre drøftelser af, hvordan eksperternes anbefalinger og politikernes ønsker bedst kan implementeres i de kommende år herude i velfærdens frontlinje i dagligdagen på FGU-skolerne.