På fælles rejse mod nyt uopdaget ”FGU-land”

På alle FGU-institutionerne gennemføres der kompetenceudvikling af lærere og ledere som led i det kompetenceløft, der er afsat midler til som del af aftalen bag FGU

På alle FGU-institutionerne gennemføres kompetenceudvikling af lærerne og lederne med fokus på fx prøverne i FGU, støtte til ordblinde elever, helhedsorienteret undervisning, samarbejde med den kommunale ungeindsats, administrativ ledelse og meget mere.

Det sker som led i det kompetenceløft af lærere og ledere i FGU, der er afsat 130 mio. kr. til i perioden 2019-2023 som del af aftalen bag FGU.

Men hvordan ser kompetenceudviklingsarbejdet ud på FGU-institutionerne? Det kan du blive klogere på i disse to artikler, der sætter spot på kompetenceudviklingsarbejdet på hhv. FGU Syd- og Midtfyn og FGU Hovedstaden i 2020.

Kompetenceudvikling af lærere og ledere i FGU