Kompetenceudvikling af lærere og ledere i FGU

Som del af aftalen bag FGU er der afsat 130 mio. kr. i 2019-2022 til kompetenceudvikling af lærere og ledere i FGU.

På alle FGU-institutionerne gennemføres der hvert år kompetenceudvikling af lærerne og lederne med fokus på fx prøverne i FGU, støtte til ordblinde elever, helhedsorienteret undervisning, samarbejde med den kommunale ungeindsats, administrativ ledelse og meget mere. Det sker som led i det kompetenceløft af lærere og ledere i FGU, der er afsat 130 mio. kr. til i perioden 2019-2023 som del af aftalen bag FGU.

Kompetenceudviklingen skal overordnet set bidrage til at udvikle lærernes samarbejde og skabe en fælles kultur, styrke lærernes pædagogisk-didaktiske redskaber ift. FGU-didaktikken og målgruppen samt styrke lærernes viden og kompetencer til håndtering af målgruppen. Dertil skal kompetenceudviklingen for lederne styrke ledernes kompetencer i pædagogisk ledelse, administrativ ledelse og forandringsledelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder årligt en vejledning, som beskriver de rammer, som FGU-institutionernes kompetenceudviklingsaktiviteter skal følge. På den baggrund udarbejder hver FGU-institution hvert år en plan for deres kompetenceudviklingsaktiviteter som godkendes af STUK.  

FGU-institutionerne har mulighed for at videreføre uforbrugte kompetenceudviklingsmidler til det næstfølgende år.

Partnerskab

Som led i arbejdet med kompetenceudvikling af FGU, er der indgået et partnerskab mellem den samlede sektor af professionshøjskolerne i Danmark, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og FGU Danmark med det formål at understøtte udviklingen af et samlet kompetenceløft af FGU og bidrage til at opbygge et levedygtigt FGU-vidensmiljø også efter 2022.  

Vejledninger til kompetenceudviklingen

Du kan finde vejledningerne for kompetenceudviklingen i FGU i 2019-2021 via nedenstående links:

Vi opdaterer løbende siden med links til relevante materialer og informationer om kompetenceudviklingen på FGU.