Vores unge skal finde deres styrker og få nye perspektiver på livet

I december 2020 lancerede FGU Hovedstaden sin nye grundfortælling for 150 medarbejdere og drøftede, hvordan fortællingen i 2021 bliver integreret i det pædagogiske udviklingsarbejde med inddragelse af eleverne.

Glæden var stor, og der lød flere gange jubels råb i livestudiet hos ledere og pædagogiske konsulenter, da 150 medarbejdere i mindre grupper på fire adresser i København mødtes online i Corona-sikre omgivelser den 4. december 2020.

Under interviews med medarbejdere, ledere og konsulenter i bedste tv-stil fra studiet på Østerbro blev FGU Hovedstadens store kompetenceudviklings- og grundforståelsesprojekt i 2020 afsluttet, diskuteret og også fejret med vinbobler ude på lokationerne.

Udenforstående kunne måske tænke ”endnu et projekt”, men alle, der har fulgt den hektiske fødsel af 27 nye FGU-institutioner, er klar over, at netop fokus på at samle medarbejderne i nye forståelser og fortællinger om, hvad FGU er og skal blive, er helt afgørende for, at de store politiske ambitioner bag FGU kan blive indfriet.

Derfor er forskellige typer projekter med de samme målsætninger da også i gang i en række FGU-institutioner landet over.

Vi har lagt vægt på, at medarbejderne i processen både har talt om deres positive oplevelser og om deres ærgrelser og frustrationer. For det er ikke let. Alle medarbejdere har reelt fået nye jobs, de har vinket farvel til kolleger og sagt goddag til nye, og der har været meget tumult i etableringsfasen. Det har derfor været vigtigt for os at inkludere både det gode og det svære. Vi har ikke brug for kun at tale om alt det politisk korrekte med de rigtige ord

Lone Hansen, rektor ved FGU Hovedstaden

Sammen med konsulenthuset Cairos er arbejdet med grundforståelsen nu mundet ud i 55 identitetsbærende sætninger under seks overskrifter. Eksempler på sætninger under nogle af overskrifterne er:

  • Formål: At elever får nye perspektiver på deres liv.
  • Intention: At alle ser sig som en del af et fællesskab.
  • Identitet: Vi er en balstyrig gruppe, som det er sjovt at være en del af.
  • Omdømme: Eleverne siger med stolthed ”Vi er dem fra FGU”.
  • Kompetencer: Vi faciliterer, så eleven selv tør og kan finde sine styrker

Vicerektor Lise Mundt fremhævede på lanceringsdagen sætningen om den balstyrige gruppe som særlig fantastisk

Vi skal møde anderledeshed og se forandringsprocesser hos eleverne. Det betyder også, at vi skal have en mangfoldighed blandt medarbejderne, der matcher eleverne. Vi skal være lidt balstyrige. Vi skal turde være lidt skøre og bredtfavnende, fylde rum ud og sætte alle kompetencer i spil

Lise Mundt, vicerektor ved FGU Hovedstaden

Lise Mundt understregede, at det betyder, at der skal sikres beslutningsrum til alle i hverdagen, og at det netop derfor er så vigtigt, at hele kompetenceudviklingsprojektet i 2020 har som mål at skabe rammer for projektbaseret læring og professionelle læringsfællesskaber, som alle kan arbejde indenfor.

Indenfor de rammer skal der være plads til balstyrigheden og til at finde de løsninger, der matcher eleverne og dagligdagen

Lise Mundt, vicerektor ved FGU Hovedstaden

Rektor Lone Hansen kvitterede for medarbejdernes store indsats i den samlede proces

Der har været godt med bump på vejen i vores første leveår, og jeg ved godt, der er ting, som stadig ikke fungerer 100% optimalt, men jeg tror på, at vi kan skabe ro og rammer til den videre udvikling. Jeg er vildt begejstret for skolen, og for de dygtige og engagerede medarbejdere jeg oplever. Jeg er optaget af, at vi udvikler det ”nye fælles tredje”, og jeg synes virkelig, at arbejdet med grundforståelse og kompetenceudvikling peger den rigtige vej

Lone Hansen, rektor ved FGU Hovedstaden

Både rektor og vicerektor var ærlige om, at de da også personligt bærer på deres ærgrelser og frustrationer.

Lise Mundt tilkendegav, at hun ofte møder udfordringer om rammer og procedurer, hvor FGU-institutionen bliver trykket på maven udefra. Det betyder, at der ofte skal reageres meget hurtigt, og at hun er nødt til at skubbe sådanne opgaver ud til medarbejderne. Det ser hun bestemt ikke som den behagelige del af jobbet.

Lone Hansen fortalte, at hun havde fået en ekstra læring om, hvor svær kommunikation kan være i en helt ny og sammenbragt organisation med så mange forandringer og ovenikøbet med Corona pandemien som en ekstra udfordring at håndtere i 2020.

Måske også af disse grunde var smilene på de to lederes ansigter ekstra brede denne fredag i december.

I 2021 er det målet, at den nye grundfortælling for alvor skal ud at leve i dagligdagen. Det skal bl.a. ske ved, at eleverne bliver involveret i det videre arbejde. Det er således planen, at der skal laves en elev grundfortælling, hvor de drivende spørgsmål om FGU-elevernes identitet er formuleret af elevrådet. 

Målet er bl.a., at elevernes spørgsmål omsættes og anvendes til at udvikle konkrete projektbaserede undervisningsforløb sammen med eleverne. Elevrådet har allerede taget bolden op og i en video fortalt, hvad de tænker om den nye FGU-institution.

Få mere at vide

Herunder kan du se elevrådets video

Sådan skal den nye grundfortælling integreres i det pædagogiske arbejde

Arbejdet med FGU Hovedstadens nye grundfortælling har kørt sideløbende med det pædagogiske udviklingsarbejde omkring professionelle læringsfællesskaber og projektbaseret læring.

På lanceringsdagen den 4. december var der fokus på, hvordan grundfortællingen i 2021 kan blive integreret endnu mere i det pædagogiske arbejde, i undervisningsforløbene og i elevernes dagligdag. FGU Hovedstadens pædagogiske konsulenter, Rikke Svendsen og Anne Bøtcher Jacobsen, fortalte, at de identitetsbærende sætninger skal virke som retningsskabende værdier.

De eksterne pædagogiske konsulenter, Kasper Stoltz og Lene Tortzen Bager som har bistået i det samlede projekt, koordinerede fra livestudiet på Østerbro opsamlingen på gruppearbejder i lærerteams om, hvordan lærerne nu stiller drivende spørgsmål til det arbejde, eleverne skal i gang med i 2021.

Som eksempler fortalte, tre lærer- og vejleder teams i livestudiet om deres spørgsmål og ideer til det videre arbejde:

  • Lærerteams – vil gerne have eleverne til at tale om, hvad FGU er, og hvad en FGU-elev er. To teams fra Nørrebro og Østerbro fortalte, hvordan de vil udvikle forløb på tværs af fagligheder i fag som f.eks. matematik, dansk, design, håndværk og køkken. Begge teams fremhævede værdien af, at de fik tid og rammer til at tale sammen på tværs, og at det var en klar konklusion for dem, hvor vigtigt det er, at de taler mere sammen om de enkelte elever i dagligdagen. De vil gerne udvikle projekter til en elevfestival til foråret, hvor alle eleverne bliver inddraget i, hvordan fortællingen om FGU er set fra elevernes synsvinkel. Det er vigtigt for dem, at alle eleverne skal opleve at have bidraget til projektet– ligesom med juletræet, som en lærer nævnte som et symbolsk eksempel: Alle skal opleve at have sat pynt på træet.
  • Vejleder team – vil gerne sætte ind mod fravær ved at tale om trivsel. Vejlederne fandt ikke ligefrem, at fokus på fravær og samtaler er den sjoveste del af deres arbejde, men som de sagde ”det fylder meget”. Derfor ville vejlederne gerne arbejde med eleverne om, hvordan fraværet kan nedbringes – men måske vil de slet ikke bruge ordet ”fravær”. Vi vil hellere få eleverne til at tale om, hvordan vi kan fremme trivsel, relationer, fællesskab og klasserumskultur, sagde de. Vejlederne oplevede det som ”fedt” at få lov til at planlægge et positivt projekt ved at bruge en trist og hård dagsorden om fravær til at italesætte positive muligheder og værdier.
Kompetenceudvikling af lærere og ledere i FGU