På fælles rejse mod nyt uopdaget ”FGU-land”

Udviklingen af nye forberedende grunduddannelser er fyldt med både eventyr og klippeskær. Det er ikke bare at gøre, ”som vi plejer”. FGU Syd- og Midtfyns direktør finder den fælles pionerånd, som er etableret med UCL i institutionsudviklingsaftalen i 2020, for vigtig og værdifuld.

De nye FGU-institutioner har i deres første leveår haft en hæsblæsende start. Børne- og Undervisningsministeriet har til hjælp bevilget midler til særlig kompetenceudviklingsforløb i de første fire år af institutionernes levetid:

Det er en svær og spændende opgave at designe de rette forløb i vores institutionsudviklingsaftaler, når vi på en og samme tid midt i opbygningen af al drift i en helt ny skoleform skal begynde at udvikle nye læringsmiljøer. Derfor har det været godt for os at opbygge et fælles laboratorie for læring med UCL’s videreuddannelse

Ene Wolfsberg, direktør ved FGU Syd- og Midtfyn

Institutionsudviklingsaftalen rummer en række forskellige indsatser, hvor UCL er den største samarbejdspartner. Også andre partnere inddrages i det samlede forløb. UCL hjælper med bl.a. større indsatser om:  

  • Relationer og samarbejde med workshops og aktionslæringsforløb for alle undervisere. Målet er at skabe en nyt fælles sprog om morgendagens nye professionsidentitet med en fælles tilgang til de unge og til de nye opgaver i FGU med fokus på relations arbejde i en professionel kontekst.
  • Kompetenceudvikling af teamkooordinatorer. Aktionslæring og undervisning, der skal klæde koordinatorerne bedre på til at fungere som mødeledere og rollemodeller for processer, der altid søger at drive elevernes læring og trivsel ind i kernen af drøftelser og dagsordener.
  • Ledelsesudvikling. Det første leveår har båret præg af fokus på at skulle bygge nye skoler med en god og stabil drift. Men vigtigst af alt har det været at have en klar vision fra starten, som kunne skabe en fælles retning og bruges til at kvalificere og træffe de mange beslutninger. Nu skal vi i højere grad fokusere på udvikling og på de strategiske pejlemærker for arbejdet med vores visioner.

Derudover er der i den samlede institutionsudviklingsaftale bl.a. designet forløb omkring kompetenceudvikling af ordblindeundervisere og vejledere, ligesom der er fokus på styrkelse af administration, oprustning af IT-kompetencer og på erfaringsudveksling i et ledelsessamarbejde mellem seks FGU-institutioner.

Ene Wolfsberg bruger billedet af et symfoniorkester, når hun skal skitsere ledelse af kompleksitet, og et eksempel på dette kunne jo for eksempel være, hvordan det ideelle samarbejde om et komplekst kompetenceudviklingsforløb i en årlig institutionsudviklingsaftale for FGU bliver skruet optimalt sammen. Der er brug for flere parter, der skal være harmoni og fællesskab, og der skal være plads til soloerne:

Jeg har deltaget i hele planlægningsforløbet og været med på selve undervisningsdagene. Vi har løbende afstemt med UCL’s undervisere, hvornår og hvordan der var brug for, at ledelsen tegnede linjerne med den store pensel og forklarede det store pædagogiske projekt. Herunder når medarbejderne tydeligt havde behov for at få ”tændt ilden” midt under de mange forandringer og udfordringer, som de nye FGU-institutioner indebærer. Det har flere gange ført til, at vi har justeret forløbene efter de aktuelle behov, og det samspil har haft stor betydning

Ene Wolfsberg, direktør ved FGU Syd- og Midtfyn

At designe de rette kompetenceudviklingsforløb for nye FGU-institutioner i en hastig opbygnings- og udviklingsfase er på alle måder en kompliceret opgave fyldt med muligheder.

I institutionsudviklingsaftalen beskriver FGU Syd-og Midtfyn med tankevækkende ord, hvordan ledelsesudviklingsforløbene også skal sætte fokus på, hvordan ”der er brug for at vælge kloge pejlemærker og kompleksreducere i de mange mulige, som byder sig i en organisation i opbygning”.

At kompleksreducere er en disciplin, den samlede ledergruppe skal indlære. Vi skal blive gode til at gradbøje ordet ”vigtigt” i ”vigtig, vigtigere, vigtigst”. Det skal alle medarbejdere blive bedre til ud fra deres professionelle dømmekraft i hverdagen

Ene Wolfsberg, direktør ved FGU Syd- og Midtfyn

Ene Wolfsberg er godt tilfreds med, hvordan det er lykkes at skrue de forskellige forløb om, kompetenceudvikling sammen på i FGU Syd- og Midtfyns udviklingsproces i 2020

UCL’s undervisere har meget værdifuld viden og erfaring indenfor pædagogik og didaktik, men jo naturligt nok ikke indenfor FGU’s område. Det har vi mødt stor forståelse for. De kommer med viden, vi kommer med en ny praksis, og derfra skaber vi de optimale forløb sammen. Nogle gange er der også gode grunde til at sende vores medarbejdere på f.eks. individuelle diplomuddannelser. Vi har brug for hele pakken af videreuddannelse, men vi skal være meget bevidste om, hvornår vi gør hvad bedst og med største effekt

Ene Wolfsberg, direktør ved FGU Syd- og Midtfyn
Kompetenceudvikling af lærere og ledere i FGU