Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget består af 7 direktører/rektorer fra FGU-institutionerne.

Uddannelsesudvalgets formål er at understøtte FGU Danmarks arbejde med FGU-uddannelsens rammevilkår, indhold, udvikling samt implementering af lovgivning samt relevante uddannelsespolitiske initiativer.

Udvalget understøtter foreningens dialog med offentlige myndigheder, faglige organisationer, erhvervsorganisationer og eksterne samarbejdspartnere.

Formand

  • Karen Marie Schytter, direktør ved FGU Vendsyssel

Medlemmer

  • Søren Elnebo Lau, direktør ved FGU Skolen Øst
  • Ann Hvid Skoubo, forstanden ved FGU Nordvest
  • Claus Bentsen, direktør ved FGU Aarhus
  • Jørgen Ravnsbæk Andersen, direktør ved FGU Nordvestsjælland
  • Charlotte Tipsmark, direktør ved FGU HLSS
  • Gitte Lykkehus, rektor ved FGU Fyn
  • Jesper Aaskov, direktør ved FGU Sønderjylland
  • Kim Kabat, direktør ved FGU Østjylland

Her kan du læse kommissoriet for uddannelsesudvalget