Det pædagogiske udvalg

Det pædagogiske udvalg består af tre direktører/rektorer, tre pædagogiske ledere og tre medarbejdere fra FGU-institutionerne.

Det pædagogiske udvalgs formål er at understøtte videndeling og udvikling af den pædagogiske og didaktiske tilgang på FGU-institutionerne. Udvalgets arbejde skal dermed understøtte FGU Danmark med at videreudvikle og sikre gode FGU-tilbud gennem pædagogisk videndeling, der går på tværs af FGU-institutioner og faggrupper.

Formand

  • Ene Wolfsberg, direktør ved FGU Syd- og Midtfyn

Medlemmer

  • Kim Kabat, direktør for FGU Østjylland
  • Dorte Lambek, pædagogisk leder på FGU Lolland Falster
  • Ole Lindved Sværke, pædagogisk leder ved FGU Nordsjælland
  • Henrik Mikkelsen, almen lærer ved FGU Østjylland
  • Lykke Reffeldt, værkstedslærer ved FGU Vendsyssel
  • Thorsten Pedersen, vejleder på FGU Sønderjylland

Her kan du læse kommissoriet for udvalget