Projekt Grøn FGU

Her kan du følge projekt Grøn FGU, der i 2021-2023 vil engagere FGU-elever i fællesskaber med fokus på den grønne omstilling og bæredygtige værdier og dermed styrke de unges muligheder både uddannelse- og jobmæssigt.

Vedvarende Energi, UngEnergi og FGU Danmark har fået tildelt midler fra Tuborgfondet til projektet Grøn FGU, der sætter fokus på grøn omstilling på 20 af FGU-institutionernes skoler.

I projektet vil FGU-elever over de næste tre år blive uddannet til forandringsagenter, og de vil arrangere bæredygtige aktiviteter både lokalt og nationalt.

Indsatsen består af fire elementer/aktiviteter

  1. Uddannelse af elever til forandringsagenter: 4 elever pr. skole bliver uddannet til forandringsagenter sammen med unge fra UngEnergis lokale afdeling.
  2. Grøn uge: Forandringsagenterne, UngEnergi og Vedvarende Energi arrangerer sammen med relevante lærere en Grøn Uge på hver skole med fokus på praksistilgange til grøn omstilling
  3. Lokale træf og aktiviteter: Forandringsagenterne mødes med fokus på socialt samvær og på at arrangere små aktiviteter lokalt med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed.
  4. Nationalt træf og aktiviteter: Forandringsagenterne mødes med andre FGU-elever fra hele landet, som har gennemgået samme forløb. Mødet foregår på et nationalt relevant event, fx Ungdommens Folkemøde, Klimafolkemødet, Roskilde Festival el.a., hvor der arrangeres grønne aktiviteter sammen med UngEnergi og Vedvarende Energi.

Erfaringerne fra projektet vil løbende blive delt på denne side.

Læs mere om projektet her: https://ve.dk/fgu-elever-skal-bidrage-til-den-groenne-omstilling-i-danmark/

How to – fra Kenya til FGU

Som led i projektet udarbejdes 10 how-to-videoer om kreative produktionsmetoder i Kenya. I videoen til højre kan du høre mere om tankerne bag how-to-videoerne.