Grøn FGU

Grøn FGU er et samarbejde mellem Vedvarende Energi, Ung Energi og FGU-skolerne om at engagere deres elever i grøn omstilling og bæredygtighed. Projektet løber i perioden 2021-2024 og er støttet af Tuborgfonden.

Hvad er Grøn FGU?

Grøn FGU har til formål at engagere FGU elever til at bidrage til en grønnere verden. 

Med støtte fra Tuborgfonden har VedvarendeEnergi udviklet projektet, der skal formidle dilemmaer relateret til klimakrisen på en lettilgængelig måde for de unge på FGU-skolerne. 

Det skal skabe refleksioner over, hvordan klimakrisen påvirker elevernes egen hverdag og gøre dem i stand til at træffe beslutninger og skabe værdi uden at det skader kloden – fx hvordan de minimerer deres forbrug eller upcycler deres affald til brugbare genstande. De skal forstå, at klimakrisen er en global problematik, og undervisningen skal gøre dem til grønnere verdensborgere med værktøjerne til at løse fremtidens udfordringer på en praksisnær måde.

Som del af projektet har VedvarendeEnergi lavet undervisningsmateriale om den grønne omstilling, som FGU-underviserne kan anvende i undervisningen – enten ved at tage de forløb, der ligger frit tilgængeligt på hjemmesiden eller bruge det som inspiration til, hvordan de kan undervise i grøn omstilling og bæredygtighed.

Indhold

Grøn FGU indeholder flere forskellige elementer. Det er både: 

  • Uddannelsesdag: En dag, hvor VedvarendeEnergi kommer ud og underviser lærere og elever i, hvordan de kan få redskaber til at gribe grøn undervisning an i Grøn Uge
  • Grøn uge: lærere og elever arrangerer sammen med en projektuge, hvor der er fokus på praksistilgange til den grønne omstilling. VedevarendeEnergi indgår som sparringspartner og kan komme ud at deltage. 
  • Undervisningsmateriale: VedvarendeEnergi har udviklet undervisningsmateriale FGU undervisere kan bruge i deres undervisning for at lave en praksisnær formidling af den grønne omstilling, fx materiale om tøjforbrug med øvelser omkring, hvordan man kan genbruge tøj.
  • Lokale aktiviteter: Fokus på at arrangere små lokale events eller aktiviteter, der inddrager lokalsamfundet, fx en kunstudstilling eller rapkoncert 
  • Nationale aktiviteter: VedvarendeEnergi har for eksempel inviteret et FGU hold med til Klimafolkemødet

Grøn uge i FGU Aarhus

Den sædvanlige undervisning var sat på pause, da FGU Aarhus i 2022 afholdt Grøn Uge. I stedet dykkede eleverne ned i forskellige aspekter af den grønne omstilling og lavede bl.a. blomsterfrøbomber, klimarap og genbrugsmodeshow. Læs mere her

Bæredygtigt DIY

Bæredygtighed handler om at forbruge mindre. Med Grøn FGU kan du lære dine elever, hvordan de selv laver pynt til fødselsdage eller mærkedage i stedet for at købe afskårne blomster eller hvordan man kan upcycle gammelt tøj i stedet for at købe nyt.