Grønne FGU fællesskaber

"Grønne FGU-Fællesskaber” skal få flere FGU elever til at indgå i grønne fællesskaber og give dem muligheden for at indgå i debatten om omstillingen af vores samfund på lige fod med alle andre. Projektet skal også vise, hvordan man ved at være forbundet om noget fælles, oplever glæde og meningsfuldhed og måske finder et nyt potentiale i sig selv.

Hvad er Grønne FGU-fællesskaber?

VedvarendeEnergi har med støtte fra VELUX Fonden udviklet projektet “Grønne FGU-Fællesskaber”, der skal give et kompetenceløft af FGU-lærere til at undervise eleverne i grøn omstilling. Projektet løber i perioden 2023-2024. Formålet er, at eleverne efter et undervisningsforløb skal få viden og værktøjer til, hvordan de nemmere kan engagerer sig i den grønne omstilling og tage del i positive, grønne fællesskaber. 

Motivationen bag projektet er, at vi skal have alle med i den grønne omstilling. Undervisningsmaterialet er derfor specifikt målrettet FGU-elever og hvordan de lærer bedst. Gennem forløbet får de viden om og sprog for at tale om den grønne omstilling og bæredygtighed, og derfor også et større grundlag for at gøre klimavenlige handlinger i deres hverdag.

Hvordan kan du være med?

  • Hvis din skole er med i forløbet, kan du gennem en workshop få opkvalificeret dine undervisere, så de får nye kompetencer til at undervise i den grønne omstilling.
  • Du kan som underviser bruge vores undervisningsmateriale, der er frit tilgængeligt på vores hjemmeside. Du kan finde alt materialet her.

Vil du være med? Læs mere om grøn undervisning på vores hjemmeside eller kontakt projektudvikler Line Stald på ls@ve.dk

Undervisning i grøn omstilling

Undervisningsmaterialet er stærkt praksisorienterede forløb, hvor temaet er mærkedage. Mærkedage som jul, halloween og valentinsdag er fælles referencer for alle i samfundet. De skaber sammenhængskraft og vi har ofte stærke traditioner knyttet til dem, men de er også ofte tæt forbundet med forbrug og en køb-og-smid-væk-mentalitet – fx når man køber Halloween-kostumer, der kun skal bruges én enkelt gang. 

De tre undervisningsmaterialer om jul, valentinsdag og halloween ligger frit tilgængeligt på vores hjemmeside. Undervisningsmaterialet indeholder øvelser omkring, hvordan eleverne kan mindske deres eget forbrug i hverdagen, og giver dem redskaber til at tænke mere cirkulært når de fx skal give gaver eller pynte op til fest. Men de skal også blive klogere på, hvordan det at skabe noget sammen, f.eks. julepynt af genbrugsmaterialer eller bæredygtig Halloween-fest, kan skabe positive, sociale fællesskaber – både internt på holdet, mellem FGU-skoler og i samfundet.

Udover de tre mærkedage, som VedvarendeEnergi har udviklet materiale til, har skoler der tager del i et opkvalificeringsforløb af deres undervisere også mulighed for at lave nyt materiale til et valgfrit arrangement, der ønskes på baggrund af skolernes egne ønsker og traditioner, f.eks. jubilæer eller fødselsdage.

Jul uden klimaaftryk

På FGU Aarhus Vest havde de en bæredygtig juleklippedag. Her lærte de om, hvordan de kunne reducere deres forbrug forbundet til højtiden. 

Eleverne lavede for eksempel et juletræ af pinde fra skoven og pynt af genbrugsmaterialer.

Bæredygtig halloween

Hos FGU Vest Aarhus tog eleverne ud i skoven og lavede bål, hyggede og spiste græskarsuppe. Der var pyntet op med lanterne lavet af upcyclede konservesdåser og syltetøjsglas, og eleverne havde selv lavet deres kostumer, i stedet for at købe dem fra ny. Læs mere her.