How to – fra Kenya til FGU

FGU skoler og VedvarendeEnergi er gået sammen om i projektet “How To - fra Kenya til FGU”, der skal skabe forbindelse mellem det globale nord og syd gennem inspirerende fortællinger om unge iværksættere fra Kenya.

Globalt perspektiv på klimaforandringer

Klimaforandringerne rammer globalt og vi skal derfor lære, hvordan vi tænker på tværs af landegrænser. Det er lande i syd som Kenya med et lavt klimaaftryk, der først mærker konsekvenserne af klimaforandringerne – og dermed betaler prisen for, at rige lande som Danmark har et overforbrug af jordens ressourcer. 

“How to – fra Kenya til FGU” skal uddanne unge FGU elever i globale perspektiver på den grønne omstilling gennem inspiration fra afrikanske iværksættere, der har skabt forretninger med udgangspunkt i de klima- og miljømæssige udfordringer de står over for. Med projektet spørger VedvarendeEnergi, om vi ikke kan lære noget af kenyanernes måde at forholde sig til klima, miljø og naturressourcer.

Indhold af projektet

I alt er der produceret 10 “How To”-videoer, der viser at Afrika sprudler af innovation og gå-på-mod. I hver video følger vi en kenyaner, der har skabt et produkt eller en ydelse som svar på en lokal miljømæssig udfordring. 

Du kan fx møde Vincent, der laver papir af genbrugsmaterialer og planten vandhyacint, der er en invasiv plante, der forårsager iltsvind i vandmiljøer. Eller Eric, der laver olielamper ved at upcycle gamle konservesdåser, der normalt ville ende på lossepladsen. På den måde kan de brødføde deres familier ved at lave produkter efterspurgt i samfundet, samtidig med at de skruer ned for forbruget af nye ressourcer og skaber nyt af det, de allerede har ved hånden. 

Alle videoer suppleres med et PowerPoint, der kan ligge til grund for undervisningen og vejledninger til, hvordan man laver produkterne vist i de 10 videoer.

How-to-videoer

Formålet med projektet

Videoerne skal give FGU-eleverne færdigheder til at lave produkter ligesom dem, der vises i “How To”-videoerne på egen hånd, eller virke som inspiration til at tænke kreativt med de ressourcer, de har ved hånden i stedet for at købe nyt. Det skal fungere som afsæt til at lære om udviklingsarbejde gennem praktisk hands-on arbejde, frem for gennem hovedet. 

Udbyttet af undervisningen er, at FGU-eleverne har fået større forståelse for klimakrisen, og hvordan den påvirker folk i det globale syd. Ved at forstå de udfordringer, kenyanerne står over for, bliver der skabt en relation til kenyanerne og det bliver lettere at se ligheder mellem vores to lande og at vi faktisk står over for mange af de samme udfordringer – for eksempel miljøforurening og ekstremt vejr, men også eksistentielle spørgsmål som hvordan man finder ud af, hvad man er god til og skaber en levevej.

Lær at lave papir

Elever fra FGU Skejby lærte, hvordan de selv kunne lave papir af genbrugsmaterialer hjemme hos dem selv ligesom Vincent fra Kenya. Læs mere om forløbet her.

Bæredygtigt iværksætteri i Kenya

Se hvordan den unge iværksætter Vincent har skabt bæredygtig forretning ud af at lave papir af planten vandhyacint og genbrugspapir.

Find de 9 andre “How-to-videoer her.

Opkvalificering i grøn undervisning

Indtil sommeren 2024 kan VedvarendeEnergi undervise lærere på FGU-skolerne i, hvordan de skal anvende undervisningsmaterialet til at lære FGU eleverne om globale relationer.  

Vil du være med? Læs mere om grøn undervisning på vores hjemmeside eller kontakt projektudvikler Line Stald på ls@ve.dk