Strategi for finansiel risikostyring

Her kan du finde den skabelon og vejledning, som FGU-institutionerne skal anvende til udarbejdelse af en strategi for finansiel risikostyring

FGU-institutionerne skal i henhold til § 5 i bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring mv. (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1954) have fastlagt en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring senest den 1. november 2021.

Til udarbejdelsen af strategien skal institutionen anvende nedenstående skabelon, som er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:

Nedenfor finder du også en vejledning til brug for udfyldelsen af skabelonen: