FGU Danmarks anbefalinger for at understøtte egu-sporet

Erhvervsgrunduddannelsessporet (egu-sporet) på Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et vigtigt uddannelsestilbud, som gør en stor forskel for unge, som ønsker en praktisk baseret uddannelse med vægt på praktik i virksomheder og mindre skoleundervisning. Uddannelsen er med til at give elever, som er skoletrætte eller som har svært ved det traditionelle skolesystem, ny motivation for læring og en anden vej mod beskæftigelse eller videre uddannelse. Samtidig er egu-sporet en fantastisk mulighed for virksomhederne til at danne kommende arbejdskraft.

I FGU Danmark har vi peget på en række barrierer, som står i vejen for, at endnu flere elever får glæde af at gå på egu-sporet.

FGU Danmarks anbefalinger

FGU Danmarks anbefalinger for at understøtte egu-sporet og baggrunden herfor er beskrevet i nedenstående materialer:

Baggrund for anbefalingerne

Arbejdsgruppe 2021

For at understøtte egu-sporet nedsatte FGU Danmark i 2021 en hurtigtarbejdende egu-arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for FGU-institutionerne, kommunerne og arbejdsmarkedets parter, som sammen beskrev udfordringer og mulige løsninger i forhold til egu-sporet.

Arbejdsgruppen arbejdede i perioden januar – marts 2021.

På baggrund af arbejdsgruppens arbejde formulerede FGU Danmark en række anbefalinger til indsatser, som bør igangsættes for at understøtte egu-sporet.

Fyld

Gennemsynsgruppe 2023

I 2023 nedsatte FGU Danmark en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for FGU-institutionerne, kommunerne og arbejdsmarkedets parter, som har gennemset anbefalingerne mhp. at sikre anbefalingernes fortsatte relevans, behov for justeringer samt oplæg til, hvordan egu-sporet kan understøttes.

Gruppen arbejdede i efteråret 2023. Arbejdsgruppen bakkede stærkt op om anbefalingerne.

På baggrund af gruppens arbejde har FGU Danmark opdateret sine anbefalinger.

Medlemmer af arbejdsgruppe 2021

 • Esben Kullberg, formand for FGU Aarhus, kommunal repræsentant, bestyrelsesmedlem i FGU Danmark, formand for arbejdsgruppen
 • Edin Hajder, bestyrelsesformand for FGU Himmerland og FGU Danmark kommunal repræsentant
 • Morten Hartvig Jakobsen, næstformand i FGU Danmark og FGU Østjylland, repræsentant for arbejdstagerne
 • Morten Smistrup, repræsentant for arbejdstagerne
 • Ib Christensen, egu-vejleder på FGU Vendsyssel
 • Biørn Gad Hansen, egu-vejleder på FGU Øresund
 • Ole Marcussen, egu-vejleder på FGU Trekanten
 • Jørgen Ravnsbæk, direktør for FGU Nordvestsjælland

Medlemmer af gennemsynsgruppe 2023

 • Esben Kullberg, formand for FGU Aarhus, kommunal repræsentant, formand for arbejdsgruppen
 • Morten Hartvig Jakobsen, formand for FGU Østjylland, næstformand i FGU Danmark, repræsentant for arbejdsgiverne
 • Carsten Enevoldsen, bestyrelsesmedlem ved FGU Nord og FGU Danmark, repræsentant for arbejdstagerne
 • Ib Christensen, egu-vejleder på FGU Vendsyssel
 • Ene Wolfsberg, direktør for FGU Syd- og Midtfyn, formand for FGU Danmarks pædagogiske udvalg