Politik

FGU Danmark arbejder for at skabe de bedste rammer for FGU-institutionerne, så de kan drive uddannelser af høj kvalitet. Det betyder, at vi løbende formulerer ønsker og ideer til løsninger på uddannelsespolitiske problemstillinger.

Her kan du finde forskellige materialer, der præsenterer FGU Danmarks ønsker og ideer til løsninger på uddannelsespolitiske problemstillinger.

FGU Danmarks anbefalinger for at sikre bæredygtige FGU-institutioner

FGU Danmarks anbefalinger for at sikre bæredygtige FGU-institutioner

Handouts til politisk møde 2021

Den 7. september 2021 afholdte FGU Danmark et politisk møde for alle aktøerne bag FGU og partiernes uddannelsespolitiske ordførere.

I forbindelse med det politiske møde har FGU Danmark udarbejdet forskellige handouts med fokus på at beskrive udfordringer på FGU-institutionerne samt FGU Danmarks løsningsforslag herpå.

Du kan finde de forskellige handouts nedenfor:

FGU Danmarks anbefalinger for at understøtte EGU-sporet

FGU Danmark har formuleret en række indstilling til indsatser, som bør igangsættes for at understøtte EGU-sporet på FGU.

Du kan læse FGU Danmarks anbefalinger ift. EGU-sporet samt en opsamling på en undersøgelse om EGU-sporet blandt FGU-institutionerne nedenfor:

Økonomiske analyser

FGU Danmark indhenter hvert år alle årsrapporter fra FGU-institutionerne og udarbejder på den baggrund en analyse, som giver et overblik over sektorens økonomi, tendenser mv.

Du kan læse FGU Danmarks økonomiske analyser for 2019, 2020 og 2021 nedenfor:

Politisk møde om FGU 2023
Politisk møde om FGU 2021