FGU Danmarks anbefalinger for at sikre bæredygtige FGU-institutioner

Siden FGU-institutionerne for første gang åbnede dørene i august 2019 har de knoklet på at levere tilbud med høj kvalitet til de mange tusind unge, som har brug for støtte til at finde vejen videre til uddannelse og job. Men med rammer og vilkår, der ikke stemmer overens med virkeligheden, har det været en kamp at leve op til ambitionerne og intentionerne med FGU-reformen.

Hvad skal der så til for at sikre de bedst mulige uddannelsestilbud på FGU, der matcher de unges behov?

Det har FGU Danmark formuleret en række anbefalinger og forslag til, som du kan læse her.

FGU Danmarks anbefalinger

FGU Danmarks anbefalinger for at sikre bæredygtige FGU-institutioner er beskrevet i nedenstående anbefalingsnotat.

Baggrunden for anbefalingerne er uddybet i baggrundsnotaterne.

Endelig kan du finde en række handouts, der kort præsenterer anbefalingerne og baggrunden herfor inden for afgrænsede temaer.

<strong>Nye anbefalinger: Sådan styrker vi FGU</strong>

Baggrund for anbefalingerne

For at understøtte bæredygtige FGU-institutioner har FGU Danmark nedsat en hurtigtarbejdende
taskforce bestående af repræsentanter for kommunerne, arbejdsmarkedets parter, de erhvervsrettede uddannelser og FGU-institutionernes medarbejdere og direktører/rektorer. Taskforcen har løbende fået input fra en referencegruppe bestående af repræsentanter for KL, Dansk Industri, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Modstrøm, Uddannelsesforbundet og Uddannelseslederne for at sikre et fælles blik og en fælles behandling af FGU-institutionernes rammer og muligheder.

Taskforcen har i perioden februar til maj 2022 samarbejdet om at beskrive udfordringer og løsningsforslag i forhold til tre spørgsmål.

På baggrund af taskforcens arbejde har FGU Danmark formuleret en række forslag og anbefalinger
til indsatser, som bør igangsættes for at understøtte, at FGU-institutionerne bliver bæredygtige
strukturelt, økonomisk og pædagogisk.

De tre spørgsmål

 • Elevgruppen: Hvordan sikres det, at FGU får flere elever i målgruppen?
 • Økonomi: Hvordan får FGU en bedre økonomi, herunder sikring af en mindre konjunkturfølsom økonomi?
 • Strukturelle rammer: Hvordan får FGU strukturelle rammer, der understøtter stærke tilbud og bæredygtige institutioner, som matcher de unges behov

FGU Danmarks taskforce

Medlemmer af taskforcen:

 • Henrik Hvidesten, repræsentant for kommunerne (formand)
 • Michael Brandt, repræsentant for arbejdsgiverne
 • Carsten Enevoldsen, repræsentant for arbejdstagerne
 • A. Neil Jacobsen, repræsentant for de erhvervsrettede uddannelser
 • Henrik Mikkelsen, medarbejderrepræsentant
 • Hanne Fischer, direktør for FGU Vestegnen
 • Lone Hansen, rektor for FGU Hovedstaden
 • Kim Kabat, direktør for FGU Østjylland
 • Jesper Madsen, direktør for FGU Midt- og Østsjælland
 • Gert Møller, FGU Syd- og Vestsjælland

Referencegruppen

Medlemmer af referencegruppen:

 • Kristine Wiberg Plougsgaard, KL
 • Søren Melcher, Dansk Industri
 • Morten Smistrup, FH
 • Per Ullner Jensen, Uddannelsesforbundet
 • Michael Jensen, Uddannelsesforbundet
 • Ebbe Bertelsen, Modstrøm