Pilotprojekt om overgangen fra FGU til EUD

FGU Danmark gennemfører i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, 5 FGU-institutioner og deres samarbejdspartnere et pilotprojekt om de unges overgang fra FGU til EUD

Forskning viser, at unges overgange mellem uddannelser er sårbare, og at der er behov for at skabe en langt større sammenhæng i indsatsen for de unge i forbindelse med overgangen. For en stor del af eleverne på FGU er målet en efterfølgende erhvervsuddannelse. Derfor er samarbejdet mellem FGU og erhvervsskolerne afgørende for, at den unge oplever en succesfuld overgang mellem de to uddannelser.

Om pilotprojektet

Med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond gennemfører FGU Danmark i et tæt samarbejde med Københavns Professionshøjskole et pilotprojekt, der har til formål at udvikle, afprøve og indsamle viden om to forskellige indsatser og deres betydning for de unge i overgangen fra FGU til EUD:

  • Understøttelse af kombinationsforløb
  • Etablering af overgangsteams på tværs af FGU, den lokale erhvervsskole samt repræsentanter for den kommunale ungeindsats, der sammen skal planlægge, gennemføre og evaluere koordinerede indsatser med fokus på vejledning

Indsatserne afprøves over to år og skal ramme i alt 600-800 elever på FGU Nordvest, FGU Himmerland, FGU Nordvestsjælland, FGU Hovedstaden og en femte institution i samarbejde med erhvervsuddannelser og kommunale ungeindsatser (KUI).

Fællesnævneren for indsatserne er, at de skal styrke det samlede kædeansvar mellem FGU, KUI og erhvervsskolerne bl.a. ved at sikre, at de relevante aktører har et indgående kendskab til hinanden og, at de unge møder et samlet system med lærere og vejledere, som støtter dem både før, under og efter overgangen til en erhvervsuddannelse. Samtidig vil pilotprojektet undersøge, hvad der kan understøtte elevens forudsætninger, afklaring og motivation for en erhvervsuddannelse.

Her kan du følge projektet og læse mere om de enkelte indsatser, der igangsættes og afprøves på de deltagende institutioner.

Midtvejsanalyse om projekt Gode overgange mellem FGU og EUD