Pilotprojekt om overgangen fra FGU til EUD

FGU Danmark har gennemført et pilotprojekt i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, 5 FGU-institutioner, erhvervsskoler og kommuner om de unges overgang fra FGU til EUD

Forskning viser, at unges overgange mellem uddannelser er sårbare, og at der er behov for at skabe en langt større sammenhæng i indsatsen for de unge i forbindelse med overgangen. For en stor del af eleverne på FGU er målet en efterfølgende erhvervsuddannelse. Derfor er samarbejdet mellem FGU og erhvervsskolerne afgørende for, at den unge oplever en succesfuld overgang mellem de to uddannelser.

Om pilotprojektet

Med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond har FGU Danmark gennemført et pilotprojekt i tæt samarbejde med Københavns Professionshøjskole, der har haft til formål at udvikle, afprøve og indsamle viden om to forskellige indsatser og deres betydning for de unge i overgangen fra FGU til EUD:

  • Understøttelse af kombinationsforløb
  • Etablering af overgangsteams på tværs af FGU, den lokale erhvervsskole samt repræsentanter for den kommunale ungeindsats, der sammen skal planlægge, gennemføre og evaluere koordinerede indsatser med fokus på vejledning

Indsatserne er blevet afprøvet over to år blandt elever på FGU Nordvest, FGU Himmerland, FGU Nordvestsjælland, FGU Hovedstaden og FGU Lolland Falster i samarbejde med erhvervsuddannelser og kommunale ungeindsatser (KUI).

Fællesnævneren for indsatserne har været, at de skulle styrke det samlede kædeansvar mellem FGU, KUI og erhvervsskolerne, bl.a. ved at sikre, at de relevante aktører har et indgående kendskab til hinanden og, at de unge møder et samlet system med lærere og vejledere, som støtter dem både før, under og efter overgangen til en erhvervsuddannelse. Samtidig har pilotprojektet undersøgt, hvad der kan understøtte elevens forudsætninger, afklaring og motivation for en erhvervsuddannelse.

Her kan du læse om resultaterne af pilotprojektet og de enkelte indsatser samt finde inspirationsmateriale og værktøjer, som kan anvendes i samarbejdet mellem FGU, EUD og KUI om de unges overgang.

Evaluering og inspirationsmaterialer

Evaluering

Her kan læse evalueringen af pilotprojektet Gode overgange mellem FGU og EUD. Evalueringen er udarbejdet af Københavns Professionshøjskole

Samtaleværktøj (plakat)

Her kan du finde en plakat, som kan bruges som samtaleværktøj sammen med inspirationsmaterialet i samarbejdet mellem FGU, KUI og EUD om den unges overgang.

Kombinationsforløb

Her kan du høre om, hvordan FGU Nordvest har arbejdet med modeller for kombinationsforløb i samarbejde med EUC Nordvest, SOSU Skive, Thisted, Viborg samt Thisted Kommune

Inspirationsmateriale

Her kan du finde et inspirationsmateriale, hvor du kan blive klogere på de konkrete elementer i de afprøvede og virksomme indsatser fra projektet.

Vejledningsmateriale

Her kan du finde den fælles procedure, som FGU Himmerland og Mariagerfjord Kommune har udarbejdet for deres vejledningsarbejde i forbindelse med indsatsen om overgangsteams

Overgangsteams

Her kan du høre om, hvordan FGU Lolland Falster, SOSU Nykøbing, CELF og Lolland Kommune har samarbejdet om elevernes overgang i et overgangteam på tværs af de tre organisationer

Evaluering af pilotprojekt om overgangen fra FGU til EU