Vejledning om krav til indhold på FGU-institutionernes hjemmesider

FGU-institutionerne har pligt til at have en række oplysninger på deres hjemmesider, så offentligheden hurtigt kan orientere sig og vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte institutioner og skoler.

Her kan du finde en vejledning, som uddyber kravene til de oplysninger, FGU-institutionerne skal have offentligt tilgængelige på internettet samt indeholder konkrete eksempler på håndtering af kravene, som institutionerne kan anvende.

Kravene til de oplysninger, som FGU-institutionerne skal have offentligt tilgængelige på internettet fremgår af følgende love og bekendtgørelser: