UDvikling, KOMpetencetavler og MEstring – UDKOMME-projektet

Videnscenteret i FGU Danmark samarbejder med 3 FGU-institutioner om at styrke den pædagogiske ledelse af elevernes læring og progression.

Undervisningen i FGU skal være tilrettelagt med synlige læringsmål for eleven, og elever og lærere skal arbejde systematisk med dokumentation af elevens læring med henblik på at fastholde og synliggøre progressionen jf. læreplaner, fagbilag og didaktiske principper for FGU. Den pædagogiske ledelse har en særlig rolle i dette arbejde. Projektet tager afsæt i det fortsatte behov for styrke og kvalificere sektorens arbejde med pædagogisk ledelse.

EVA’s følgeforskningsprogram fra 2024 viser, at 84% af almenlærerne og 91 % af lærerne på de faglige temaer mener i høj grad eller nogen grad, at der behov for kompetenceudvikling indenfor området ”krav og redskaber ift. systematisk opfølgning på elevernes læring og udvikling”. Projektet sætter fokus på udvikling af pædagogiske ledelseskompetencer ift. netop dette behov.

Om projektet

UDKOMME – UDvikling, KOMpetencetavler og MEstring består af tre institutioners arbejde med at styrke og kvalificere den pædagogiske ledelse gennem et øget fokus på elevens læring.

Videnscenteret er projektleder på projektet, der iværksættes på baggrund af puljemidler fra Styrelsen for undervisning og kvalitet. Ledere fra FGU-Nordsjælland, FGU-Østjylland og FGU- Syd- og Vestsjælland deltager i projektet med støtte fra konsulent Jonas Sprogøe fra Bedre Praksis.

Projektets resultater formidles i en materialepakke målrettet den pædagogiske ledelse på FGU-institutionerne. Materialepakken skal kunne anvendes af den pædagogiske ledelse ift. lærernes arbejde med synlige læringsmål, synliggørelse af elevens progression og arbejdet med elevens arbejds- og præsentationsportfolio samt til lærernes arbejde med elevernes læring.

Materialepakken vil indeholde:

  • Procesværktøjer og skabeloner tiltænkt den pædagogiske ledelse
  • Procesværktøjer og skabeloner tiltænkt lærerne
  • En kort introducerende artikel om ledelse af elevernes læring og progression i FGU

Konference:

Projektet afsluttes med en konference d. 13. nov. kl. 13-16 på FGU Korsør, hvor resultater og erfaringer deles og hvor skabeloner og procesværktøjer præsenteres. Keynote på konferencen er Lise Tingleff fra EVA, der vil bygge bro fra at arbejde med projekter og projektfokus i udvalgte perioder til skoleudvikling i praksis som en kontinuerlig og vedvarende proces, hvor det er selvfølgeligt løbende at justere og forbedre undervisningen og skolehverdagen til gavn for elevernes læring og udvikling.
Alle er velkommen på konferencen – lærere og ledere i og udenfor FGU-sektoren.

Afslutningskonference